„Zaangażowanie jako postawa. Rozmowa o Wacławie Nałkowskim”

30 stycznia 2020 roku odbyło się w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich spotkanie z prof. Andrzejem Mencwelem poświęcone działalności i myśli społecznej jednego z najwybitniejszych polskich geografów przełomu XIX i XX wieku – Wacławowi Nałkowskiemu. Spotkanie prowadziła Anna Łazar.