Deklaracja dostępności

Deklarację sporządzono dnia 28.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2020

Dane teleadresowe jednostki:

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich
„Dom nad Łąkami” w Wołominie
Wacława Nałkowskiego 17
05-200 Wołomin
tel. 22 786 22 19
muzeum@muzeumnalkowskich.pl

DOSTĘPNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://muzeumnalkowskich.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.11.15

STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy.

Muzeum dokłada starań by usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej. W przypadku wystąpienia niezgodności lub trudności w dostępie do treści któregoś elementu na naszej stronie prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji – kontaktu z nami i wskazania dokładnie, o które treści chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Jeśli istnieje potrzeba informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej prosimy   o kontakt się z nami!

W zgłoszeniu należy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacja będzie najwygodniejsza (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa)

Jeśli według Państwa na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, prosimy zgłosić to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Dyrektor Muzeum. Można skontaktować się z nim mailowo – muzeum@muzeumnalkowskich.pl lub telefonicznie – 22 786 22 19 od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00 – 15.00 .

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści ze zgłoszenia zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą zadowalające, można zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich, 05-200 Wołomin, ul. W. Nałkowskiego 17

 1. Na teren Muzeum dojście prowadzi przez park miejski dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu, z trzech stron:
   • brama od ul. Nadłąkowej (przy tej bramie znajduje się parking dla gości Muzeum i parku)
   • brama od ul. 1 Maja
   • brama pożarową od ul. W. Nałkowskiego
 2. Ekspozycja w Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich mieści się na parterze budynku
 3. Wejście do budynku Muzeum znajduje się od północy,  od ul. W. Nałkowskiego. Do wejścia prowadzą schody (4 stopnie, brak barierek, brak oznaczenia kontrastowego). Dla osób poruszających się na wózkach rozkładana jest rampa podjazdowa. Próg w drzwiach wejściowych niwelowany jest przez rampę progową
 4. Wewnątrz budynku otwory drzwiowe posiadają min. 90 cm szerokości. Drzwi nie są otwierane automatycznie
 5. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest parter budynku
 6. Do budynku i na ekspozycję można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 7. Toaleta dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się poza budynkiem Muzeum, na terenie parku
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnej i niedostępny jest tłumacz polskiego języka migowego
 9. Muzeum posiada przewodnik po ekspozycji alfabetem Braille’a
 10. Po wcześniejszym umówieniu się osoba z niepełnosprawnością może podjechać pod budynek Muzeum od strony ul. Nałkowskiego i zaparkować samochód przed wejściem

Informacje dodatkowe

 • W związku z ograniczeniami dostępności architektonicznej istnieje możliwość skorzystania z bezpośredniej pomocy pracownika Muzeum. Jeden z dwóch pracowników Muzeum obsługujący ruch turystyczny przeszedł szkolenie z pomocy turystom ze szczególnymi potrzebami.
 • Większość filmów umieszczonych w naszym serwisie ma napisy.