Projekt „Sztuka debatowania”

W Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich od 23 marca realizowany jest projekt „Sztuka debatowania” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023.

Do realizacji projektu zaproszone zostały cztery szkoły średnie z terenu Wołomina: I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego, III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II; Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica oraz Zespół Szkół w Wołominie. Wszyscy uczestnicy projektu, czyli czterdziestu uczniów, wzięli udział w wykładach, a po czworo z każdej szkoły w zajęciach warsztatowych. Dwoje instruktorów przez cztery dni trenowało drużyny, ucząc jak sprawnie poruszać się w świecie debaty. Zwieńczeniem tego etapu prac projektowych była debata finałowa z udziałem drużyn reprezentujących swoje macierzyste placówki.

Projekt „Sztuka debatowania” złożony jest z kilku składowych: wykładów, warsztatów, zwiedzania muzeum z przewodnikiem, debaty finałowej, filmu z debaty finałowej oraz wydawnictwa podsumowującego projekt oraz zachęcającego do uczestnictwa w debatach.

Cztery wykłady, dotyczyły zarówno historii i teorii debat, jak również nawiązywały do działalności patronów muzeum. Pierwszy „Debata oksfordzka” został wygłoszony przez Patryka Biernata. W trakcie drugiego, pt. „Wacław Nałkowski – niestrudzony polemista”, Agata Sobczak opowiedziała o działalności geografa. Do wygłoszenia trzeciego wykładu zaproszenie przyjęła kuratorka działań z zakresu sztuki współczesnej, historyczka sztuki – Anna Łazar. Ostatni wykład dotyczący literatury wygłosiła dla wołomińskiej młodzieży prof. dr hab. Anna Nasiłowska-Rek. W dniach wykładowych młodzież brała również udział w oprowadzaniu z przewodnikiem po placówce.

Kolejnym elementem składowym projektu były warsztaty debatanckie. Poprowadzili je Hanna Pabiś i Jakub Chomicz. W czasie czterech dni warsztatowych trenerzy pokazywali jak sprawnie poruszać się w świecie debat i jakie zasady nimi kierują.

Uczniowie biorący udział w warsztatach stanęli przeciw sobie w debatach finałowych i debatowali dwie tezy: „Nie powinno oddzielać się dzieła od artysty” oraz „Z perspektywy kobiet idących do polityki lepsze jest promowanie się za pomocą klasycznego archetypu kobiecości”. Debatę finałową sędziowali Patryk Biernat, Hanna Pabiś, Jakub Chomicz i Paweł Pikuła. Zwyciężyła drużyna z III LO im. Jana Pawła II w Wołominie. Przedsięwzięcia w projekcie podsumowane zostały w wydawnictwie, dostarczonym do szkół a efekt pracy młodzieży z trenerami zobaczyć można na kanale You Tube, gdzie zamieszczony jest film z napisami z debaty finałowej.