Niezwykłe. Kobiety Wschodu mieszkające w Polsce

W imieniu Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan oraz Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie zapraszamy na spotkanie

„Niezwykłe. Kobiety Wschodu mieszkające w Polsce”

sobota, 4 marca 2023 r.
godz. 17.00
Wstęp wolny

W przededniu Dnia Kobiet zapraszamy na spotkanie poświęcone kobietom i różnym obliczom kobiecości. Odbędzie się ono w konwencji luźnej rozmowy a zaproszenie do „Domu nad Łąkami” przyjęły Viktoriia Samoilenko z Ukrainy, Rana Falah pochodząca z Jordanii oraz Natalia Zakharova z Jakucji.

W czasie spotkania zapytamy Panie o próbę definicji czym jest kobiecość w kulturze, w której się wychowywały; moment przejścia z dzieciństwa w dorosłość i o to, czy łatwo jest kobiecie z Bliskiego i Dalekiego Wschodu odnaleźć się w polskiej rzeczywistości. Ciekawi nas również, jak zaproszone Panie widzą rolę kobiety we współczesnym świecie a także jakie książki czytają, czy oglądają sport i gdzie lubią bywać. Chcemy w to szczególne popołudnie wskazać podobieństwa i różnice w postrzeganiu bardzo rozległego zjawiska jakim jest kobiecość w kulturach, z jakich pochodzimy. Podkreślić, że wszystkie będąc kobietami i mieszkając w jednym kraju, mamy prawo do indywidualnego wyrażania siebie. Mamy nadzieję także, że spotkanie to będzie nie tylko ciekawe ale też poszerzy wiedzę o Arabii, Jakucji i Ukrainie.

Organizatorzy: Gmina Wołomin oraz Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w  Wołominie