2021 Rokiem Wacława Nałkowskiego

Rok 2021 został decyzją Rady Miejskiej w Wołominie ustanowiony Rokiem Wacława Nałkowskiego. W roku obecnym przypadają bowiem dwie ważne rocznice: 170.rocznica urodzin i 110.rocznica śmierci tego wybitnego geografa, pedagoga i społecznika.

Wacław Nałkowski związany był z Wołominem na przełomie XIX i XX wieku. Tu, na tzw. Górkach, wybudował letni dom dla swojej rodziny, w którym spędzał okresy wakacyjne od 1895 do 1911 roku i gdzie powstało wiele jego prac, zarówno geograficznych jak i społecznych. W Wołominie Wacław Nałkowski napisał m.in. pierwszą część „Gieografji Malowniczej” oraz „Geografję fizyczną”. W letnim domu opracowywał pierwsze zeszyty „Wielkiego atlasu geograficznego ze skorowidzem nazw i tekstem objaśniającym”, którego był współautorem a także razem z Marią Komornicką i Cezarym Jellentą napisał tom „Forpoczty”, będący jednym z najwcześniejszych manifestów modernizmu polskiego.

Wacława Nałkowskiego wspominamy dziś przede wszystkim jako reformatora geografii na gruncie polskim, ale nie możemy zapominać też o ogromnym wpływie na rozwój metodyki nauczania geografii. Jego praca w szkołach dla dziewcząt i na Uniwersytecie Latającym zaowocowała wieloma wybitnym działaczami społecznymi i kulturalnym. Sam Nałkowski brał również czynny udział w życiu społecznym, stając się z czasem wzorem dla wielu intelektualistów. Nie bagatelny wpływ miał też na obie swoje córki – Zofię, późniejszą pisarkę i Hannę, która swoje życie poświęciła rzeźbie. W Roku Wacława Nałkowskiego pragniemy przybliżać biografię, dorobek naukowy i literacki tego nietuzinkowego człowieka.