Fotografia kolorowa, sytuacyjna, wykonana w bibliotece muzeum, na zdjęciu widoczny monitor komputera z osobami biorącymi udział w panelu

Panel dyskusyjny za nami

23 marca 2022 roku Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich było wraz z Pracownią Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego współorganizatorem spotkania panelowego pt. „Psychika – Przestrzeń – Dialog. Wokół dramaturgii Zofii Nałkowskiej”. Dziękujemy prof. dr hab. Marii Jolancie Olszewskiej i dr. hab. Karolowi Samselowi za przyjazd do muzeum, ciekawe wystąpienia oraz przeprowadzenie panelu a wszystkim uczestnikom spotkania on-line za przygotowanie interesujących prelekcji. Zaineresowanym tematyką spotkania obiecujemy zamieszczenie nagrania referatów i dyskusji na stronie www muzeum już wkrótce.

Fotografia kolorowa, sytuacyjna, wykonana w bibliotece muzeum, na zdjęciu widoczny monitor komputera z osobami biorącymi udział w panelu oraz  Agata Sobczak z książką „Dzień jego powrotu”
Fotografia kolorowa, sytuacyjna, wykonana w bibliotece muzeum, na zdjęciu widoczny monitor komputera z osobami biorącymi udział w panelu oraz Agata Sobczak z książką „Dzień jego powrotu”
Fotografia kolorowa, sytuacyjna, wykonana w trakcie wystąpienia trwania panelu, na zdjęciu widoczni, od lewej, prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska i dr hab. Karol Samsel
Fotografia kolorowa, sytuacyjna, wykonana w trakcie wystąpienia trwania panelu, na zdjęciu widoczni, od lewej, prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska i dr hab. Karol Samsel
Fotografia kolorowa, sytuacyjna, wykonana w trakcie wystąpienia trwania panelu, na zdjęciu widoczni, od lewej, prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska i dr hab. Karol Samsel
Fotografia kolorowa, sytuacyjna, wykonana w trakcie wystąpienia trwania panelu, na zdjęciu widoczni, od lewej, prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska i dr hab. Karol Samsel
Fotografia kolorowa, sytuacyjna, na zdjęciu prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska trzymająca w ręku książkę ze zbiorem dramatów Zofii Nałkowskiej
Fotografia kolorowa, sytuacyjna, na zdjęciu prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska trzymająca w ręku książkę ze zbiorem dramatów Zofii Nałkowskiej
Fotografia kolorowa, sytuacyjna, wykonana w bibliotece muzeum, na zdjęciu widoczny monitor komputera z osobami biorącymi udział w panelu
Fotografia kolorowa, sytuacyjna, wykonana w bibliotece muzeum, na zdjęciu widoczny monitor komputera z osobami biorącymi udział w panelu
Fotografia w odcieniach sepii, sytuacyjna, na zdjęciu widoczny monitor komputera z osobami biorącymi udział w panelu oraz pracownik muzeum
Fotografia w odcieniach sepii, sytuacyjna, na zdjęciu widoczny monitor komputera z osobami biorącymi udział w panelu oraz pracownik muzeum
Fotografia kolorowa, sytuacyjna, wykonana w bibliotece muzeum, na zdjęciu prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska robiąca zdjęcie portretu Zofii Nałkowskiej
Fotografia kolorowa, sytuacyjna, wykonana w bibliotece muzeum, na zdjęciu prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska robiąca zdjęcie portretu Zofii Nałkowskiej

Fotografia kolorowa, sytuacyjna, wykonana w trakcie wirtualnego oprowadzania prelegentów po ekspozycji, na zdjęciu widoczni dr hab. Karol Samsel i dyr. muzeum

Fotografia kolorowa, sytuacyjna, wykonana w trakcie wirtualnego oprowadzania prelegentów po ekspozycji, na zdjęciu widoczni dr hab. Karol Samsel i dyr. muzeum

Fotografia kolorowa, sytuacyjna, na zdjęciu prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska z Krystyną Gostyńską – pracownikiem muzeum
Fotografia kolorowa, sytuacyjna, na zdjęciu prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska z Krystyną Gostyńską – pracownikiem muzeum
Fotografia kolorowa, sytuacyjna, na schodach przed budynkiem muzeum od strony południowej, na zdjęciu siedzą od lewej dr hab. Karol Samsel, prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, Krystyna Gostyńska oraz Agata Sobczak
Fotografia kolorowa, sytuacyjna, na schodach przed budynkiem muzeum od strony południowej, na zdjęciu siedzą od lewej dr hab. Karol Samsel, prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, Krystyna Gostyńska oraz Agata Sobczak
Fotografia kolorowa, sytuacyjna, na schodach przed budynkiem muzeum od strony południowej, na zdjęciu siedzą od lewej dr hab. Karol Samsel, prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, Krystyna Gostyńska oraz Agata Sobczak
Fotografia kolorowa, sytuacyjna, na schodach przed budynkiem muzeum od strony południowej, na zdjęciu siedzą od lewej dr hab. Karol Samsel, prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, Krystyna Gostyńska oraz Agata Sobczak