Nie wiem, kto opowiedział mi tę historię

Biuro Wystaw /Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie zapraszają na wystawę Mikołaja Chylaka „Nie wiem, kto opowiedział mi tę historię”. W Wołominie malarstwu i interwencjom Chylaka towarzyszą specjalnie przygotowane prace Ady Rączki i Natana Kryszka odnoszące się do życia intelektualnego i rodzinnego Nałkowskich.

Zaprojektowana w dwóch lokalizacjach wystawa koncentruje się wokół migracji form i idei w perspektywie stulecia. Mikołaj Chylak uprawia malarstwo przedstawiające, które w autorskiej perspektywie bada europejski pomysł na cywilizację, jego niespójności, poetyckość, jak również tkwiącą w nim przemoc. Artystę inspirują prasowe zdjęcia, historia sztuki i kadry z filmów. Na ich podstawie buduje złożoną ikonografię swoich prac. W płótnach dialoguje z wieloma twórcami – m.in.: z groteską Jamesa Ensora i malarskim podejściem do fotografii i dokumentu ze zgodą na ich niedokładności Luca Tuymansa.

W „Domu nad Łąkami“, gdzie mieści się Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie do rozmowy o reprezentacji świata i człowieka Chylak zaprosił Adę Rączkę i Natana Kryszka. Interwencje trojga artystów w domu rodziny Nałkowskich inspirowane są m.in. pojęciem Atlasu Mnemosyne Aby`ego Warburga historyka sztuki i wizjonera, spuścizną geografa i feministy Wacława Nałkowskiego, jego żony geografki i pedagoga Anny Nałkowskiej, a także wystąpieniem ich córki Zofii Nałkowskiej na Zjeździe Kobiet Polskich w Krakowie w 1907 roku oraz utraconą materią dzieł jej siostry rzeźbiarki Hanny Nałkowskiej.

Instytucje wymieniły się cennymi obiektami. Do Wołomina trafiła „Konstrukcja wisząca (2)“ zaprojektowana przez Katarzynę Kobro w latach 1921-22 z zasobów Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej, zaś w Biurze Wystaw eksponowany jest „Wielki Atlas Geograficzny ze skorowidzem nazw opracowany wedle najnowszych źródeł pod redakcyą Wacława Nałkowskiego i Andrzeja Świętochowskiego“ z 1904 roku. Kuratorką wystaw jest Anna Łazar.

Biuro Wystaw / Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej
ul. Krakowskie Przedmieście 16/18, Warszawa
14 maja – 30 czerwca 2021
wtorek – piątek, w godz. 12.00 – 18.00

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich
ul. Wacława Nałkowskiego 17, Wołomin
wspólnie z Natanem Kryszkiem, Adą Rączką
8 maja – 26 czerwca 2021
wtorek – niedziela, w godz. 10.00–15.00

  • Mikołaj Chylak artysta wizualny i nauczyciel akademicki mieszkający w Warszawie. Prowadzi Pracownię Malarstwa i Rysunku na Wydziale Wzornictwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Specjalizuje się w malarstwie, sitodruku, tworzy wizualizacje do koncertów muzyki współczesnej. Od niedawna wykonuje też małe formy rzeźbiarskie.
  • Natan Kryszk artysta wizualny i muzyk. Założyciel tria Pokusa (Olter/Bryndal/Kryszk). Uczestniczy w tworzeniu Warszawskiej Sceny Improwizowanej w cyklu Impro Meeting oraz w Warszawskiej Orkiestrze Improwizowanej Raya Dickatyego. Jako rzeźbiarz współpracuje z Grupą Nowolipie, Pawłem Althamerem, Józkiem Gałązką i Adą Rączką. Autor muzyki do spektakli teatralnych i tanecznych Irada Mazaliacha, Justyny Sobczyk, Teatru 21, Darii Kopiec i Marty Ziółek.
  • Anna Łazar kuratorka, publicystka pisząca m.in. do „Bloku”, „Czasu Kultury”, „Herito”, „Czasu Literatury”, członkini redakcji „Nowej Europy Wschodniej”, wykładowczyni m.in. na Gender Studies IBL PAN (2020), w IS PAN (2019-2021), pracowała w dyplomacji publicznej i kulturalnej w MSZ w Kijowie i Petersburgu.
  • Ada Rączka absolwent_ka Fine Arts w Städelschule. Pracuje z obrazami, tekstem i wideo. Szuka sposobów reprezentacji prac reprodukcyjnych (ang. reproductive work), m.in. czynności sprzątania, gotowania, dbania i opieki. Autor_ka książki poetyckiej „Nie róbmy nic, błagam. Ale powiedzmy innym, że robiłyśmy”.
  • Rys. Mikołaj Chylak, Rysunek dokumentujący fragment ekspozycji „Nie wiem, kto opowiedział mi tę historię” w Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, maj 2021