1927

Książkowe wydanie „Choucas”.

1924

Zofia wyjeżdża z mężem do Grodna, gdzie Gorzechowski pełnił obowiązki dowódcy żandarmerii wojskowej.

Książkowe wydanie „Romansu Teresy Hennert”.

1923

Nałkowska w „Świecie” drukuje w odcinkach powieść „Romans Teresy Hennert”.

1922

Nałkowska wychodzi za mąż za Jana Gorzechowskiego.

Ukazują się „Charaktery” oraz powieść „Na torfowiskach”.

1920

Zofia Nałkowska Zostaje członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich.

Ukazuje się książkowe wydanie „Hrabiego Emila”.

1918

W pierwszych latach II Rzeczypospolitej Zofia Nałkowska zajmuje się organizowaniem życia kulturalnego w niepodległej Polsce. Zostaje kierownikiem działu literackiego w Wydziale Propagandy Zagranicznej Prezydium Rady Ministrów.

1917

Zofia Nałkowska wydaje tom opowiadań „Tajemnice krwi”. W „Świecie” drukuje powieść „Hrabia Emil”. W czasopismach „Świat” i „Trybuna” publikuje „Charaktery”.

Swoje myśli o wojnie, najgłębsze przeświadczenia o tym, że wojna jest złem niezależnie od tego, o co się toczy – wyraziłam w książkach: „Hrabia Emil” i „Tajemnice krwi”.

(Z. Nałkowska, O sobie)

1916

Zofia poznaje Jana Tomasza Gorzechowskiego (1874–1948, pseudonim konspiracyjny „Jur”), bojowca PPS, wsławionego głośną akcją z 1906 roku, kiedy to uwolnił z Pawiaka dziesięciu więźniów politycznych. Jur–Gorzechowski był współorganizatorem Legionów, szefem żandarmerii polowej I Brygady.

Ogłasza artykuły „Obrona słów” oraz „Glosy do Kordiana”.

1914

Lata I wojny światowej spędza Nałkowska, wraz z matką, siostrą i babką na przemian na wołomińskich Górkach lub w Warszawie.

1913

„Sfinks” drukuje powieść Zofii Nałkowskiej „Węże i róże”. Ukazuje się też tom nowel pt. „Lustra”.