4 Kwietnia – Światowy Dzień Geografa

„Według naszego zdania gieografja jest wprawdzie nauką dualistyczną pod względem treści, jako obejmująca dwa różne światy, świat przyrody i świat człowieka, ale jest monoistyczną pod względem metody, albowiem jej zadaniem, jako nauki, wiążącej przyczynowo najrozmaitsze zjawiska ziemskie, jest właśnie wiązanie ze sobą tych dwóch różnych światów.”

Wacław Nałkowski
„Materiały do gieografji ziem dawnej Polski”, t. I

Światowy Dzień Geografa ustanowiono dla uczczenia i upamiętnienia tych, którzy mieli i mają ogromny wkład w rozwój geografii; tych, którzy swoje życie poświęcili dla nauki.

Postacią taką niewątpliwie jest Wacław Nałkowski, bez którego prac oblicze polskiej geografii byłoby zupełnie inne. Nie wszyscy zapewne wiedzą, że znaczna część prac tego wybitnego geografa powstała u nas – w Domu nad Łąkami. Jest naszą dumą, że ktoś taki, ktoś kto zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiej nauki, mieszkał i tworzył w Wołominie. Warto zatem poznać bliżej i historię życia i spuściznę po tym nieprzeciętnym naukowcu.