Wystawa z okazji 30-lecia Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich (15)

15 wąska tablica

Nowe życie codzienne

Fotografia domu i schodów na górkę sprzed rewitalizacji parku.

Cytat z „Dzienników” Zofii Nałkowskiej

„Boże, ile szczęścia. Są te Górki zaczarowanym jakimś miejscem, gdzie życiu memu staje się dobro.”

15 szeroka tablica

Nowe życia codzienne

Tutaj ciąg dalszy wydarzeń muzealnych aż do 2022 roku. Duża liczba fotografii – po opis zapraszamy do kontaktu z Muzeum na numer telefonu 22 786 22 19. Pracownicy chętnie opiszą na żywo wydarzenia uwiecznione na fotografiach.