SOS wołomińskiego Komitetu

Krótka notatka w dziale ogłoszeń „Ekspressu Wieczornego” poruszyła żywo wielu mieszkańców Wołomina. Mieszkaniec Wołomina, nasz czytelnik – tow. O. zaniepokojony tym ogłoszeniem pisze do naszej redakcji: Z inicjatywy mieszkańców w ubiegłym roku został zorganizowany komitet pracujący nad zorganizowaniem Muzeum Nałkowskiej w „Domu nad łąkami”.

Na pierwszym posiedzeniu komitetu obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Kultury, Prezydium WRN, Związku Literatów Polskich, prasy. Wszyscy poparli naszą inicjatywę i przyrzekli pomoc. […] W imieniu mieszkańców Wołomina apelujemy do odnośnych czynników: nie pozwólcie zaprzepaszczać tradycji kulturalnych miasta, nie dopuszczajcie do przekreślenia osiągnięć komitetu. Dom nad łąkami powinien być własnością miasta i powiatu, powinien być muzeum.

„Trybuna Mazowiecka”
1957 nr 91