Republika Głuchych na dźwięki i słowa

„Republika Głuchych na dźwięki i słowa” za nami. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli dołączyć do wspólnego przeżywania tekstu poematu Illi Kaminskiego „Republika Głuchych” w tłumaczeniu Anny Łazar w czasie performatywnego czytania z towarzyszeniem muzycznych improwizacji Tomasza Sikory i Marka Otwinowskiego.

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie otrzymało wsparcie udzielone w ramach funduszu Creators for Ukraine zarządzanego przez CISAC we współpracy z ZAiKS-em na realizacje wydarzenia.