Chopin na pożegnanie

Ostatnia niedziela sierpnia i ostatni letni koncert w „Domu nad Łąkami”. Lato Muzeum im. Nałkowskich pożegnało utworami skomponowanymi przez Fryderyka Chopina w brawurowej interpretacji Aleksandry Świgut. W pierwszej części koncertu pianistka wykonała Barkarolę i Sonatę b-moll – tak dynamiczne i niepokojące jak niedzielna aura. W drugiej części spotkania zabrzmiały Mazurki, Walc Es-dur i na koniec Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur a wszystko bez ani jednej kropli deszczu.

Koncert poświęcony był pamięci tych, którzy byli inicjatorami miejsc pamięci poświęconych wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Również tym, którzy w trudnych latach po II Wojnie Światowej dbali o te miejsca i przekazywali wiedzę o nich młodszym pokoleniom.

Wszystkim gościom bardzo serdecznie dziękujemy za obecność na tym koncercie i na wszystkich wcześniejszych, i mamy nadzieję na wspólne spotkanie już niedługo, bo za rok, w niedziele lipca i sierpnia 2021 o godz. 15.00 na kolejnych koncertach w Domu nad Łąkami.

Koncerty „Muzyczny hołd bohaterom Ziemi Wołomińskiej w 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920 r.” organizowane były we współpracy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich i Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie pod Honorowym Patronatem Burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan.