1937

Pisarka uczestniczy w paryskich obradach kongresu PEN–Clubu i wygłasza referat pt. „Pisarz i krytyk”.