1922

Nałkowska wychodzi za mąż za Jana Gorzechowskiego.

Ukazują się „Charaktery” oraz powieść „Na torfowiskach”.