1907

Zofia Nałkowska bierze udział w Krajowym Zjeździe Kobiet Polskich, wygłasza referat „Uwagi o etycznych zadaniach ruchu kobiecego”.

Odczyt w Nałęczowie i pobyt u Żeromskich.

Po likwidacji „Ech Kieleckich” wraca do Warszawy.

1906

Wyjeżdża z mężem do Kielc, pomaga mu w redagowaniu pisma „Echa Kieleckie”.

Udaje się w swą pierwszą podróż zagraniczną do Abbacji nad Adriatykiem.

Zostaje wydana trylogia „Kobiety”.