Z historii wołomińskich „Górek”

Górki z 1977 roku, kiedy rozpoczynałam pracę nad koncepcją muzeum, w niczym nie przypominały znanego nam z przekazów literackich „Domu nad Łąkami”. Zdewastowany budynek, opuszczony już na szczęście przez przypadkowych lokatorów, przedstawiał straszny widok, a według opinii konserwatora nadawał się do rozbiórki. Przegniłe ściany, odpadający tynk, wielokrotne przeróbki i grzyb zrobiły swoje, a resztę dopełnili lokatorzy, którzy nie odnawiali swych pomieszczeń od 1945 roku[1]. Czytaj dalej „Z historii wołomińskich „Górek””

Z notatek Jerzego Surowcewa (3)

Wołomin, VIII 1957

W miesiącu sierpniu 1957 roku teren posiadłości Nr 17 przy ul. Nałkowskiego w Wołominie został ogrodzony w sposób prowizoryczny – przez dwukrotne lub trzykrotne obciągnięcie starym przerdzewiałym drutem kolczastym zawieszonym częściowo na słupkach lub rosnących na granicy posesji drzewach. […] Urządzono w tym ogrodzeniu 3 furtki i 1 bramę wjazdową (prymitywne, bez zamknięcia). Ze względu na słabość w/w ogrodzenia, wzmocniono go gałęziami akacji. Ogrodzenie bardzo słabe, drut stary, lekko się łamie, odległość pomiędzy drutami, ca 50 cm, pozwala na swobodne przedostanie się przez te druty. Czytaj dalej „Z notatek Jerzego Surowcewa (3)”

Z notatek Jerzego Surowcewa (2)

Wołomin, 24 IV 1957

Łagodne, ciepłe południe. Na wzgórzu kroczy jakaś postać o niewyraźnej sylwetce. Cyklistówka…, 3/4 kurtka. Plecak pod pachą. Rozgląda się naokoło. Zbliża się do domu nad łąkami. Wchodzi do holu. – „Czy tu mieszka Zofia Nałkowska?” – zapytuje ob. Marię N. – „Co, to Pan nie wie, że pani Zofia Nałkowska już nie żyje? Nie wie Pan?…” – „To jest do sprzedania. Jak Pani nie dowierzają, to zaraz pokażę.” (Wyciąga wycięte z gazety ogłoszenie) Czytaj dalej „Z notatek Jerzego Surowcewa (2)”

Z notatek Jerzego Surowcewa (1)

Wołomin, 11 IV 1957 Godz. 11.00.

Przy Domu nad łąkami grupa ludzi. Starsi, młodzi. […] – „Czy tu zastaniemy kogoś, kto by nas objaśnił o domu Nałkowskich?” – występuje jeden z grupy przybyłych. – „A, to na górze, administrator” – pada odpowiedź. Spieszę na spotkanie. – „Dzień dobry, dzień dobry. My z wycieczką zespołu nauczycieli geografii powiatu wołomińskiego.” Witamy się (114 osób, notuję w pamięci). – „Prosimy o obszerniejsze wiadomości o tym muzeum.” Czytaj dalej „Z notatek Jerzego Surowcewa (1)”

Zebranie Społecznego Komitetu

Do Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich w Warszawie
Wołomin, 11 XII 1956

Zgodnie z uchwałą podjętą dnia 10 listopada rb. przez Powiatową Komisję Kultury w Wołominie, niżej podpisani zwracają się do Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich z prośbą o wydelegowanie swego Przedstawiciela na zebranie Społecznego Komitetu utworzenia muzeum im. Nałkowskich w Wołominie, które odbędzie się w lokalu Prezydium MRN w Wołominie w dniu 16 grudnia (niedziela) o godz. 11.00. Termin ten zbiega się z rocznicą śmierci Z. Nałkowskiej. Czytaj dalej „Zebranie Społecznego Komitetu”

Posiedzenie w celu przyspieszenia

Do obywatela Jerzego Surowcewa, członka Społecznego Komitetu ds. utworzenia Muzeum Nałkowskich

Wołomin, 10 XII 1956

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie powiadamia, że w dniu 16 bm. (niedziela) o godz. 11 w tutejszym Prezydium, pokój Nr 6, odbędzie się posiedzenie Społecznego Komitetu ds. utworzenia Muzeum Nałkowskich w Wołominie. Posiedzenie poświęcone będzie omówieniu podjęcia niezbędnych kroków w celu przyspieszenia sprawy utworzenia Muzeum. Powiadamiając o powyższym prosimy o niezawodne przybycie na w/w posiedzenie.

Czytaj dalej „Posiedzenie w celu przyspieszenia”

Do obywatela Jerzego Surowcewa w Wołominie, ul. Nałkowskiego 17

Wołomin, 21 II 1956

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie powiadamia, że Uchwałą MRN z dnia 5 lutego 1956 roku, został Obywatel powołany w skład Obywatelskiego Komitetu do spraw utworzenia Muzeum Nałkowskich w Wołominie. Powiadamiając o powyższym Prezydium prosi o wzięcie udziału w pierwszym posiedzeniu Komitetu, które odbędzie się dnia 6 marca br. o godz. 15 w lokalu Prezydium, pokój 6.

Czytaj dalej „Do obywatela Jerzego Surowcewa w Wołominie, ul. Nałkowskiego 17”