1934

Ukazuje się tom opowiadań pt. „Między zwierzętami”.