1929

Nałkowska otrzymuje nagrodę literacką miasta Łodzi.