1924

Zofia wyjeżdża z mężem do Grodna, gdzie Gorzechowski pełnił obowiązki dowódcy żandarmerii wojskowej.

Książkowe wydanie „Romansu Teresy Hennert”.