1920

Zofia Nałkowska Zostaje członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich.

Ukazuje się książkowe wydanie „Hrabiego Emila”.