1918

W pierwszych latach II Rzeczypospolitej Zofia Nałkowska zajmuje się organizowaniem życia kulturalnego w niepodległej Polsce. Zostaje kierownikiem działu literackiego w Wydziale Propagandy Zagranicznej Prezydium Rady Ministrów.