1914

Lata I wojny światowej spędza Nałkowska, wraz z matką, siostrą i babką na przemian na wołomińskich Górkach lub w Warszawie.