1912

Zofia Nałkowska odbywa podróż do Drezna przez Pragę.