1907

Zofia Nałkowska bierze udział w Krajowym Zjeździe Kobiet Polskich, wygłasza referat „Uwagi o etycznych zadaniach ruchu kobiecego”.

Odczyt w Nałęczowie i pobyt u Żeromskich.

Po likwidacji „Ech Kieleckich” wraca do Warszawy.