1906

Wyjeżdża z mężem do Kielc, pomaga mu w redagowaniu pisma „Echa Kieleckie”.

Udaje się w swą pierwszą podróż zagraniczną do Abbacji nad Adriatykiem.

Zostaje wydana trylogia „Kobiety”.