Przedłużenie zawieszenia obsługi ruchu turystycznego

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad Łąkami” informuje, że zawieszenie obsługi ruchu turystycznego zostaje przedłużone do 25 kwietnia br.