„Xięga poezji idyllicznej” Maria Komornicka/Piotr (Odmieniec) Włast.

Rozmowa z dr Barbarą Stelingowską o tekstach powstałych w Grabowie w latach 1917-1927

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie wraz z Burmistrz Wołomina Elżbietą Radwan
serdecznie zapraszają na spotkanie
z dr Barbarą Stelingowską
autorką opracowania naukowego rękopisu, aparatu krytycznego oraz posłowia do Xięgi poezji idyllicznej Marii Komornickiej

w sobotę, 7 października br. o godz. 17.00

Barbara Stelingowska:

„Xięga poezji idyllicznej Marii Komornickiej to pierwszy w całości opublikowany zbiór wszystkich rękopiśmiennych tekstów poetki powstałych w Grabowie w latach 1917-1927. 550-stronicowa Xięga zawiera 260 utworów opatrzonych aparatem krytycznym i Posłowiem. Ukazała się w Warszawie w 2023 roku, jej wydawcą jest Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika. Tom został sfinansowany dzięki staraniom i zaangażowaniu Rodu Komornickich.

Maria Jakubina Komornicka, poetka, prozaiczka, krytyczka literacka, urodziła się 25 lipca 1876 r. w Grabowie nad Pilicą. W 1894 r. wydała tomik Szkice, w skład którego wchodziły cztery opowiadania, sześć lat później, w roku 1900 ukazały się Baśnie. Psalmodie, a rok po nich proza Czarne płomienie i niedokończona Halszka. Powieść współczesna. W 1902 r. w tomie piątym „Chimery” opublikowane zostały Biesy. Komornicka pisała liczne recenzje i artykuły w „Głosie”, „Strumieniu”, „Gazecie Warszawskiej” czy krakowskim „Życiu”.

Maria Komornicka w 1905 r. przeszła załamanie nerwowe, które skutkowało przyjęciem imienia Piotr Włast (Odmieniec) oraz założeniem męskiego stroju. Po wybuchu I wojny światowej zamieszkała w rodzinnym majątku, gdzie powstał tom W Grabowie podczas wojny. Xięga poezji idyllicznej. Ostatnie lata spędziła w Zakładzie Rodziny Marii w Izabelinie pod Warszawą. Zmarła 8 marca 1949 r.

Nad wydaniem Xięgi poezji idyllicznej Marii Komornickiej pracowałam od 20 lat. Do tej pory udało mi się przygotować i opracować naukowo trzy edycje będące wyborem wierszy wchodzących w skład Xięgi. Są nimi:

  • Piotr Odmieniec Włast (Marya Komornicka), Xięga poezji idyllicznej. Rzeczy francuskie (Wydawnictwo tChu Warszawa 2011);
  • „Modernizm kobiecy” w literaturach słowiańskich (Na przykładzie twórczości Marii Komornickiej i Anny Mar) (Siedlce 2015);
  • Poezja „idylliczna” Marii Komornickiej. Szkic interpretacyjny, tom I (Siedlce 2017);
  • Poezja „idylliczna” Marii Komornickiej. Dialog, idylla, romans, tom II (Siedlce 2019).

Niniejsze wydanie stanowi zwieńczenie prac edytorskich nad dziełem.”

Barbara Stelingowska – polonistka, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół literatury polskiej i światowej przełomu XIX i XX wieku. W swoich badaniach podejmuje między innymi tematy inności, tożsamości, kobiecości/męskości; interesuje się również obszarem epistolograficznym i biograficznym.

W czasie spotkania będzie możliwość zadawania pytań dr Stelingowskiej, jak również nabycia książki, która stała się przyczynkiem do rozmowy.

Maria Komornicka, Xięga poezji idyllicznej, opracowanie naukowe rękopisu, aparat krytyczny i posłowie Barbara Stelingowska, Warszawa 2023, ISBN 978-83-955303-1-9, ss. 550

Wstęp wolny

Organizatorzy: Gmina Wołomin, Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie