W cieniu sławy

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich poleca książkę Ewy Jałochowskiej pt. „W cieniu sławy. Zapomniane rodzeństwa sławnych Polaków”, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2018

„Tak jest lepiej. Prawdziwiej. Jeśli Zofię uznamy za światło, Hanna, zwana Husią, będzie musiała odegrać rolę cienia. Z założenia niesprawiedliwą, bo pomiędzy dniem a nocą nie ma równowagi i nigdy nie będzie.”

Ewa Jałochowska w „W cieniu sławy” – książce poświęconej relacjom między rodzeństwami sławnych Polaków – stawia Zofię i Hannę naprzeciw siebie. W jej opowieści patrzą na siebie, patrzą sobie w oczy. Jak? Czasem z miłością, ale częściej z wyrzutem, niecierpliwością, strachem. Siostry są takie różne – a przecież wychowane w jednym domu. Obie takie zdolne – ale tylko jedna z nich osiągnie sukces. Takie piękne – a tylko w jednej będą kochać się mężczyźni. Takie podobne a jednak tak diametralnie inne.

Książka Ewy Jałochowskiej to osiemnaście historii o rodzeństwach sławnych Polaków. Osiemnaście zaskakujących opowieści o tym, jak zwykłe domowe relacje wyglądają, gdy jedno z rodzeństwa jest sławne.