1908

Zofia Nałkowska drukuje w „Sfinksie” powieść pt. „Rówieśnice”.