background
logotype
image1 image2 image3

Do Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4

Wołomin, 1 IV 1987 Zlecam wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budynku przeznaczonym na muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie przy ul. Nałkowskiego 17.

Podpisał: Naczelnik Miasta i Gminy Wołomin.

Do Obywatela Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy Wołomin

Wołomin, 30 III 1987 Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Wołominie, w nawiązaniu do zlecenia Nr KFT-IV-5343/8/87 z dnia 10 lutego 1987 r., uprzejmie informuje, że w dniu 27 marca 1987 r. zostały zakończone i przekazane prace związane z wykonaniem nowego ujęcia wodnego zlokalizowanego na terenie Muzeum Zofii Nałkowskiej w Wołominie.

Czytaj więcej: Do Obywatela Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy Wołomin

Z Protokołu z uroczystego posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 20 II 1987

Wołomin, 20 II 1987 […] Pan S. G., zaproszony gość, poinformował, że stolarkę do Domu Nałkowskiej miały dać Zakłady Stolarki Budowlanej w Wołominie. Tymczasem dał on i wykonał sam. Zaproponował składkę finansową na wykończenie Domu Nałkowskiej. Pan E. B., wiceprezes TPW, uznał sprawy finansowe za złożone.

Czytaj więcej: Z Protokołu z uroczystego posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 20 II 1987

Do Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Huragan” w Wołominie 19 II 1987

Wołomin, 19 II 1987 Zlecam wykonanie obróbek blacharskich na budynku przeznaczonym na muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie. Zlecenie niniejsze proszę traktować jako pilne.

Podpisał: Naczelnik Miasta i Gminy Wołomin.

Do Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Wołominie 11 II 1987

Wołomin, 11 II 1987 Zlecam wykonanie szamba wraz z odprowadzeniem od budynku muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie wg projektu.

Podpisał: Zastępca Naczelnika Miasta i Gminy Wołomin.

Do Zakładu Remontowo-Budowlanego przy Naczelniku Miasta i Gminy Wołomin

Wołomin, 3 II 1987 Zlecam ułożenie parkietu oraz wykonanie prac malarskich wewnątrz budynku przeznaczonego na Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie. W następnej kolejności proszę o wykonanie schodów betonowych – wejściowych przed budynkiem.

Podpisał: Zastępca Naczelnika Miasta i Gminy Wołomin.

Do RPGM w Wołominie, ul. Świerczewskiego 34

Wołomin, 3 II 1987 Zlecam wyposażenie i zainstalowanie urządzeń sanitarnych w łazience i WC w budynku przeznaczonym na Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, po wykonaniu prac instalacji wodno–-kanalizacyjnej przezWojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych, Oddział w Wołominie.

Podpisał: Zastępca Naczelnika Miasta i Gminy Wołomin.

Do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych w Pruszkowie, Oddział w Wołominie, Szosa Jadowska

Wołomin, 3 II 1987 Zlecam wykonanie instalacji wodno–kanalizacyjnej oraz szamba w budynku przeznaczonym na Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie. W załączeniu przesyłam projekt techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Podpisał: Naczelnik Miasta i Gminy Wołomin.

Z Protokołu z zebrania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 10 XII 1986

Wołomin, 10 XII 1986 […] Ob. B. K. poinformował zebranych o postępie prac przy muzeum Zofii Nałkowskiej. Ob. E. B. zapytał ile pieniędzy wydano na ten budynek. Ob. B. K. wyjaśnił, że na remont domu Z. Nałkowskiej wydano ok. 2 mln zł, na zabezpieczone środki do 10 mln zł. Ob. T. R. zapytał, czy nadzór nad remontem sprawuje Urząd Miasta i Gminy. Ob. E. B. stwierdził, że należy zobowiązać Urząd do skoncentrowania środków na remont tego budynku.

Czytaj więcej: Z Protokołu z zebrania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 10 XII 1986

2019  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template