background
logotype
image1 image2 image3

Do Obywatela Dyrektora Zakładów Stolarki Budowlanej „Stolbud” w Wołominie, ul. Geodetów 2

Wołomin, 20 VIII 1987 Proszę o sprzedanie Urzędowi Miasta i Gminy Wołomin następujące rodzaje desek iglastych, z których będą wykonane podłogi w budynku Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie: 1) deski w formie klepki, felcowane z czterech stron, długości 1,5 m i szerokości 8 cm – 80 m²; 2) deski jednostronnie strugane, felcowane, szerokości 8 cm i długości (5,7 m, 2,1 m, 1,7 m, 4,1 m) – 85 m².

Podpisał: Zastępca Naczelnika Miasta i Gminy Wołomin.

Do Rejonowego Zespołu Usług Projektowych w Wołominie, ul. Sienkiewicza 1

Wołomin, 14 VII 1987 Urząd Miasta i Gminy Wołomin – Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zleca wykonanie projektu ogrodzenia ze sztachet drewnianych na podmurówce wokół posesji budynku przeznaczonego na muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie. […]

Podpisała: Kierownik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

Z Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie remontu budynku przeznaczonego na Muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie

Wołomin, 17 VI 1987 […] Narada odbyła się na terenie remontowanego obiektu. Po dokonaniu oględzin budynku ustalono: 1) WPRK podejmuje się wykonania instalacji wodno–kanalizacyjnej, zgodnie z otrzymanym zleceniem

Czytaj więcej: Z Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie remontu budynku przeznaczonego na Muzeum Z. i W....

Do Urzędu Miasta i Gminy Wołomin, ul. Ogrodowa 4 12.VI.1987

Warszawa, 12 VI 1987 W odpowiedzi na pismo Nr KFT-5343-IV-12/87 z dnia 1 czerwca 1987 Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy uprzejmie informuje, że nie posiada obecnie możliwości przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów prac remontowych budynku przeznaczonego na Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie. […]

Podpisał: Dyrektor Wydział Kultury i Sztuki w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

Do Urzędu Miejskiego w Wołominie

Wołomin, 10 VI 1987 Zlecone nam roboty instalacji wodno–kanalizacyjnej w budynku muzeum im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie przyjmujemy do wykonania.

Czytaj więcej: Do Urzędu Miejskiego w Wołominie

Do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Plac Dzierżyńskiego 3/5

Wołomin, 1 VI 1987 Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie miasta i gminy Wołomin na rok 1987 na ukończenie remontu kapitalnego budynku przeznaczonego na Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie. Informuję, że w roku 1986 z nadwyżki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy Wołomin została przekazana kwota 5 mln złotych, która w chwili obecnej jest już wykorzystywana. Brakującej sumy 1 mln złotych na ukończenie remontu nie możemy zabezpieczyć, a naszą ambicją jest przekazanie budynku Muzeum Literatury w roku bieżącym.

Podpisał: Zastępca Naczelnika Miasta i Gminy Wołomin.

Do Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4

Wołomin, 1 IV 1987 Zlecam wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budynku przeznaczonym na muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie przy ul. Nałkowskiego 17.

Podpisał: Naczelnik Miasta i Gminy Wołomin.

Do Obywatela Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy Wołomin

Wołomin, 30 III 1987 Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Wołominie, w nawiązaniu do zlecenia Nr KFT-IV-5343/8/87 z dnia 10 lutego 1987 r., uprzejmie informuje, że w dniu 27 marca 1987 r. zostały zakończone i przekazane prace związane z wykonaniem nowego ujęcia wodnego zlokalizowanego na terenie Muzeum Zofii Nałkowskiej w Wołominie.

Czytaj więcej: Do Obywatela Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy Wołomin

Z Protokołu z uroczystego posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 20 II 1987

Wołomin, 20 II 1987 […] Pan S. G., zaproszony gość, poinformował, że stolarkę do Domu Nałkowskiej miały dać Zakłady Stolarki Budowlanej w Wołominie. Tymczasem dał on i wykonał sam. Zaproponował składkę finansową na wykończenie Domu Nałkowskiej. Pan E. B., wiceprezes TPW, uznał sprawy finansowe za złożone.

Czytaj więcej: Z Protokołu z uroczystego posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 20 II 1987

2019  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template