background
logotype
image1 image2 image3

Do Urzędu Telekomunikacji w Wołominie

Wołomin, 6 VII 1988 Urząd Miasta i Gminy Wołomin – Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zwraca się z prośba o uruchomienie stacji telefonicznej w budynku przeznaczonym na muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie. […]

Podpisała: Kierownik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

Do „Kobiety i Życia” w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31

Wołomin, 26 III 1988 Artykuł Moniki Warneńskiej „Dom nad łąkami” zamieszczony w „Kobiecie i Życiu” Nr 8 z dnia 24 marca br. dezinformuje opinię publiczną na temat przygotowań do utworzenia muzeum w Wołominie. W związku z powyższym wyjaśniam co następuje: w roku 1978 w wyniku podjętych działań, wspólnie z Wydziałem Kultury i Sztuki, Konserwatorem Zabytków Urzędu m.st. Warszawy, Mazowieckim Towarzystwem Kultury oraz Muzeum Literatury rozpoczęliśmy realizację remontowo–budowlano–montażową domu Wacława i Zofii Nałkowskich z przeznaczeniem na placówkę muzealną poświęconą ich pamięci.

Czytaj więcej: Do „Kobiety i Życia” w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31

Do Stołecznego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Warszawie, ul. Konstruktorska 7

Wołomin, 3 IX 1987 W związku z przekazywaniem w użytkowanie budynku przeznaczonego na Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich w Wołominie, zwracam się z prośbą o sprzedanie kuchni elektrycznej czteropłytowej z piekarnikiem.

Zastępca Naczelnika Miasta i Gminy Wołomin.

Do Obywatela Dyrektora Zakładów Stolarki Budowlanej „Stolbud” w Wołominie, ul. Geodetów 2

Wołomin, 20 VIII 1987 Proszę o sprzedanie Urzędowi Miasta i Gminy Wołomin następujące rodzaje desek iglastych, z których będą wykonane podłogi w budynku Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie: 1) deski w formie klepki, felcowane z czterech stron, długości 1,5 m i szerokości 8 cm – 80 m²; 2) deski jednostronnie strugane, felcowane, szerokości 8 cm i długości (5,7 m, 2,1 m, 1,7 m, 4,1 m) – 85 m².

Podpisał: Zastępca Naczelnika Miasta i Gminy Wołomin.

Do Rejonowego Zespołu Usług Projektowych w Wołominie, ul. Sienkiewicza 1

Wołomin, 14 VII 1987 Urząd Miasta i Gminy Wołomin – Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zleca wykonanie projektu ogrodzenia ze sztachet drewnianych na podmurówce wokół posesji budynku przeznaczonego na muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie. […]

Podpisała: Kierownik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

Z Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie remontu budynku przeznaczonego na Muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie

Wołomin, 17 VI 1987 […] Narada odbyła się na terenie remontowanego obiektu. Po dokonaniu oględzin budynku ustalono: 1) WPRK podejmuje się wykonania instalacji wodno–kanalizacyjnej, zgodnie z otrzymanym zleceniem

Czytaj więcej: Z Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie remontu budynku przeznaczonego na Muzeum Z. i W....

Do Urzędu Miasta i Gminy Wołomin, ul. Ogrodowa 4 12.VI.1987

Warszawa, 12 VI 1987 W odpowiedzi na pismo Nr KFT-5343-IV-12/87 z dnia 1 czerwca 1987 Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy uprzejmie informuje, że nie posiada obecnie możliwości przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów prac remontowych budynku przeznaczonego na Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie. […]

Podpisał: Dyrektor Wydział Kultury i Sztuki w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

Do Urzędu Miejskiego w Wołominie

Wołomin, 10 VI 1987 Zlecone nam roboty instalacji wodno–kanalizacyjnej w budynku muzeum im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie przyjmujemy do wykonania.

Czytaj więcej: Do Urzędu Miejskiego w Wołominie

Do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Plac Dzierżyńskiego 3/5

Wołomin, 1 VI 1987 Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie miasta i gminy Wołomin na rok 1987 na ukończenie remontu kapitalnego budynku przeznaczonego na Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie. Informuję, że w roku 1986 z nadwyżki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy Wołomin została przekazana kwota 5 mln złotych, która w chwili obecnej jest już wykorzystywana. Brakującej sumy 1 mln złotych na ukończenie remontu nie możemy zabezpieczyć, a naszą ambicją jest przekazanie budynku Muzeum Literatury w roku bieżącym.

Podpisał: Zastępca Naczelnika Miasta i Gminy Wołomin.

2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template