background
logotype
image1 image2 image3

Do Szanownego Pana Wojewody Warszawskiego, Plac Bankowy 3/5

Wołomin, 19 III 1991 Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową przeznaczoną na zorganizowanie i realizację Muzeum Z. i W. Nałkowskich. Wieloletni remont budynku, należącego przed wojną do rodziny Nałkowskich, został zakończony, posiadamy cenne pamiątki konserwowane przez Muzeum Literatury w Warszawie, w związku z czym pragniemy we wrześniu otworzyć Muzeum. Jednak nowa sytuacja finansowa naszego miasta (przejęcie kosztownych inwestycji, jak: oczyszczalnia ścieków, adaptacja ciepłowni) uniemożliwia nasze zamierzenia. Do realizacji Muzeum urządzanego przez Muzeum Literatury w Warszawie potrzebne są środki w wysokości 100 milionów zł, z podziałem na: 1) projekt i aranżację wyposażenia wnętrz; 2) organizację i urządzenie wystawy; 3) zabezpieczenie Muzeum (przed włamaniem). Za pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby z góry bardzo dziękuję.

Podpisał: Burmistrz Miasta Wołomin.

.

Z Protokołu z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 28 II 1991

Wołomin, 28 II 1991 […] W okresie między zebraniami odbyły się w Urzędzie Miasta dwa zebrania z kustoszem Muzeum Literatury p. J. Pol w sprawie Muzeum Nałkowskich. Muzeum Literatury, p. mgr Pol, utrzymuje, że Muzeum powstające w Wołominie musi być Muzeum Z. Nałkowskiej, a nie Ziemi Wołomińskiej.

Czytaj więcej: Z Protokołu z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 28 II 1991

Do Szanownego Pana Burmistrza Miasta Wołomin, 13.II.1991

Warszawa, 13 II 1991 Szanowny Panie Burmistrzu! Odpowiadając na wniosek z dnia 28 stycznia br. KS-IV-5434/4/91 kierowany do Wojewody Warszawskiego w sprawie przyznania dotacji dla organizowanego Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie z przykrością informuję, że w obecnej chwili Wojewoda nie może udzielić pomocy finansowej z powodu braku środków.

Z poważaniem – mgr Andrzej Hagmajer – Dyrektor Wydziału Kultury, Wychowania i Sportu Urzędu Wojewódzkiego.

Do Szanownego Pana Wojewody Warszawskiego, Plac Bankowy 3/5 28.II.1991

Wołomin, 28 I 1991 Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Wojewody o przyznanie nam jednorazowej dotacji na zorganizowanie i realizację Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, jako jedynej placówki tego typu we wschodniej części województwa stołecznego.

Czytaj więcej: Do Szanownego Pana Wojewody Warszawskiego, Plac Bankowy 3/5 28.II.1991

Do Dyrektora Muzeum Literatury w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20

Wołomin, 22 I 1991 Zwracam się z prośbą o wykonanie scenariusza wystawy w Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich w Wołominie, które planujemy otworzyć w czerwcu bieżącego roku.

Podpisał: Burmistrz Miasta Wołomin.

Do Burmistrza Miasta Wołomin

Warszawa, 17 I 1991 W związku z pismem w sprawie ogrzewania elektrycznego budynku Muzeum Z. i W. Nałkowskich […] informujemy, że rozwiązanie ogrzewania za pomocą energii elektrycznej jest rozwiązaniem nieracjonalnym. Koszt 1 kW mocy zainstalowanej w elektrowni jest bardzo wysoki i aktualnie przekracza 2 mln zł.

Czytaj więcej: Do Burmistrza Miasta Wołomin

Czołg(aniem) do Muzeum Nałkowskich

„Przed domem rodziny Nałkowskich stoi czołg na piedestale. Stoi sobie i urąga, straszy i śmieszy. Oto sąsiedzi: czołg w charakterze pomnika i dom Nałkowskich, który od lat miał być pomnikiem kultury jako Muzeum znanej pisarki i jej ojca – geografa. Odrestaurowanie tego domu ślamarzyło się latami. Czy nowe władze miejskie mają jakieś pomyślne Wieści na ten temat? – Został już ukończony remont budynku. […] W tej chwili trwają prace dostosowujące wnętrza domu do wymogów, jakie postawiło przed nami Muzeum Literatury, które urządzi tu wystawę poświęconą Zofii Nałkowskiej. Mamy nadzieję, że niebawem Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich zostanie otwarte. Chcemy w tym wnętrzu stworzyć też zalążki muzeum regionalnego, które gromadzić będzie pamiątki związane z historią Wołomina oraz wszystkich okolicznych miast i osiedli.” […]

(„Wieści Podwarszawskie”, 1991 nr 0)

Do Wojewody Warszawskiego, Plac Bankowy 3/5

Wołomin, 18 XII 1990 W nawiązaniu do pisma KS-IV-5343/9/90 z dnia 12 grudnia 1990 r. tyczącego dotacji celem urządzenia wystawy muzealnej w planowanym Muzeum Z. Nałkowskiej, uprzejmie informuję, że koszty zbiorcze tej wystawy wynoszą około 80 milionów złotych. Na tę kwotę składają się: 1) scenariusz wystawy; 2) wykonanie i montowanie gablot; 3) pozyskanie materiałów niezbędnych do ekspozycji (wykup, depozyty zdjęć, druków, przedmiotów związanych z wystrojem pomieszczeń, innych pamiątek); 4) urządzenie ekspozycji; 5) druk katalogu.

Podpisał: Burmistrz Miasta Wołomin.

 

Stan zaawansowania prac związanych z realizacją Muzeum Z. i W. Nałkowskich listopad 1990

Wołomin, 26 XI 1990 Obiekt jest wyremontowany i obecnie dozorowany przez harcerzy. Zlikwidowanie usterek technicznych typu: uzupełnienie gniazdek, oprawek, włączników, zamontowanie zlewozmywaka, zreperowanie włazu na dach, założenie kratek wentylacyjnych, umożliwi nam zasiedlenie lokalu przez dozorcę. […] Czynimy starania celem otrzymania środków finansowych z Ministerstwa Kultury na urządzenie i otwarcie muzeum planowane w końcu I kwartału przyszłego roku.

Czytaj więcej: Stan zaawansowania prac związanych z realizacją Muzeum Z. i W. Nałkowskich listopad 1990

2019  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template