background
logotype
image1 image2 image3

Do Szanownego Pana Wojewody Warszawskiego, Plac Bankowy 3/5 28.II.1991

Wołomin, 28 I 1991 Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Wojewody o przyznanie nam jednorazowej dotacji na zorganizowanie i realizację Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, jako jedynej placówki tego typu we wschodniej części województwa stołecznego.

Czytaj więcej: Do Szanownego Pana Wojewody Warszawskiego, Plac Bankowy 3/5 28.II.1991

Do Dyrektora Muzeum Literatury w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20

Wołomin, 22 I 1991 Zwracam się z prośbą o wykonanie scenariusza wystawy w Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich w Wołominie, które planujemy otworzyć w czerwcu bieżącego roku.

Podpisał: Burmistrz Miasta Wołomin.

Do Burmistrza Miasta Wołomin

Warszawa, 17 I 1991 W związku z pismem w sprawie ogrzewania elektrycznego budynku Muzeum Z. i W. Nałkowskich […] informujemy, że rozwiązanie ogrzewania za pomocą energii elektrycznej jest rozwiązaniem nieracjonalnym. Koszt 1 kW mocy zainstalowanej w elektrowni jest bardzo wysoki i aktualnie przekracza 2 mln zł.

Czytaj więcej: Do Burmistrza Miasta Wołomin

Czołg(aniem) do Muzeum Nałkowskich

„Przed domem rodziny Nałkowskich stoi czołg na piedestale. Stoi sobie i urąga, straszy i śmieszy. Oto sąsiedzi: czołg w charakterze pomnika i dom Nałkowskich, który od lat miał być pomnikiem kultury jako Muzeum znanej pisarki i jej ojca – geografa. Odrestaurowanie tego domu ślamarzyło się latami. Czy nowe władze miejskie mają jakieś pomyślne Wieści na ten temat? – Został już ukończony remont budynku. […] W tej chwili trwają prace dostosowujące wnętrza domu do wymogów, jakie postawiło przed nami Muzeum Literatury, które urządzi tu wystawę poświęconą Zofii Nałkowskiej. Mamy nadzieję, że niebawem Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich zostanie otwarte. Chcemy w tym wnętrzu stworzyć też zalążki muzeum regionalnego, które gromadzić będzie pamiątki związane z historią Wołomina oraz wszystkich okolicznych miast i osiedli.” […]

(„Wieści Podwarszawskie”, 1991 nr 0)

Do Wojewody Warszawskiego, Plac Bankowy 3/5

Wołomin, 18 XII 1990 W nawiązaniu do pisma KS-IV-5343/9/90 z dnia 12 grudnia 1990 r. tyczącego dotacji celem urządzenia wystawy muzealnej w planowanym Muzeum Z. Nałkowskiej, uprzejmie informuję, że koszty zbiorcze tej wystawy wynoszą około 80 milionów złotych. Na tę kwotę składają się: 1) scenariusz wystawy; 2) wykonanie i montowanie gablot; 3) pozyskanie materiałów niezbędnych do ekspozycji (wykup, depozyty zdjęć, druków, przedmiotów związanych z wystrojem pomieszczeń, innych pamiątek); 4) urządzenie ekspozycji; 5) druk katalogu.

Podpisał: Burmistrz Miasta Wołomin.

 

Stan zaawansowania prac związanych z realizacją Muzeum Z. i W. Nałkowskich listopad 1990

Wołomin, 26 XI 1990 Obiekt jest wyremontowany i obecnie dozorowany przez harcerzy. Zlikwidowanie usterek technicznych typu: uzupełnienie gniazdek, oprawek, włączników, zamontowanie zlewozmywaka, zreperowanie włazu na dach, założenie kratek wentylacyjnych, umożliwi nam zasiedlenie lokalu przez dozorcę. […] Czynimy starania celem otrzymania środków finansowych z Ministerstwa Kultury na urządzenie i otwarcie muzeum planowane w końcu I kwartału przyszłego roku.

Czytaj więcej: Stan zaawansowania prac związanych z realizacją Muzeum Z. i W. Nałkowskich listopad 1990

Do Szczepu 78 Drużyny Harcerskiej, Hufiec ZHP w Wołominie, ul. Długa 34

Wołomin, 19 XI 1990 W związku z zakończeniem remontu w budynku przeznaczonym na Muzeum Z. i W. Nałkowskich oraz planowanym otwarciem tej placówki, zwracamy się o nieodpłatny nadzór nad budynkiem w okresie od 19 listopada do 30 listopada 1990 r. w godzinach od zmroku do godz. 7.00 rano.

Podpisał: Burmistrz Miasta Wołomin.

Do Komisji Oświaty i Kultury Rady Narodowej Miasta i Gminy Wołomin

Wołomin, 27 VII 1990 Niniejszym przedkładam kosztorys na wykonanie uzgodnionych prac wokół budynku przeznaczonego na Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich w Wołominie. Kosztorys wykonano na podstawie projektu zagospodarowania parku autorstwa mgr arch. i plastyka J. M. oraz jego scenariusza.

Czytaj więcej: Do Komisji Oświaty i Kultury Rady Narodowej Miasta i Gminy Wołomin

Do Komisji Gospodarki Gminnej i Porządku Publicznego w/m Wołomin, 16 VII 1990

Wołomin, 16 VII 1990 […] Potwierdzam opinię przedstawiciela Spółdzielni Rzemieślniczej „Budowlani” w Warszawie, ul. Nowolipki 20, że należy wykonać: ogrodzenie na cokole z elementów stalowych; 2) mury oporowe; 3) renowację dziedzińca przed budynkiem; 4) chodniki klinkierowe. Zastrzeżenia i postulaty: 1) Przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie wykonać projekt zagospodarowania terenu.

Czytaj więcej: Do Komisji Gospodarki Gminnej i Porządku Publicznego w/m Wołomin, 16 VII 1990

2019  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template