background
logotype
image1 image2 image3

Do Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wołomin, 9 X 1991

Wołomin, 9 X 1991 Urząd Rejonowy w Wołominie zwraca się z prośbą o udzielenie pomocy materialnej dla tworzącego się Muzeum Zofii Nałkowskiej w domu rodzinnym, który znajduje się w pobliżu Wołomina.

Czytaj więcej: Do Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wołomin, 9 X 1991

Do Zarządu Miejskiego w Wołominie

Wołomin, 3 IX 1991 Zwracam się z prośbą o przyznanie środków finansowych na wykonanie niezbędnych prac warunkujących otwarcie muzeum Z. Nałkowskiej, które planowane jest jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej: Do Zarządu Miejskiego w Wołominie

Pismo do Wojewody warszawskiego, 1991

Do Szanownego Pana Wojewody Warszawskiego, Plac Bankowy 3/5

Wołomin, 29 VII 1991 Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Wojewody o pomoc finansową przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z otwarciem Muzeum Z. Nałkowskiej w Wołominie.

Czytaj więcej: Pismo do Wojewody warszawskiego, 1991

Pismo do Burmistrza Miasta Wołomin, 1991

 

Wołomin, 17 VI 1991 W związku z tym, że mija pół roku od momentu zasiedlenia przez nas domu Nałkowskich, w którym planuje się otwarcie muzeum, uważam za stosowne poinformować Pana o stanie budynku i jego otoczenia. Dla nas, jako użytkowników mieszkania, najbardziej uciążliwe były w wymienionym okresie powtarzające się awarie instalacji hydraulicznej, która – zdaniem wzywanych specjalistów – zrobiona jest niezgodnie z dokumentacja i logiką techniczną.

Czytaj więcej: Pismo do Burmistrza Miasta Wołomin, 1991

Do Towarzystwa Przyjaciół Wołomina, ul. Armii Ludowej 34

Wołomin, 10 VI 1991 W związku z tym, że Towarzystwo Przyjaciół Wołomina jest w posiadaniu eksponatów, które przeznaczono do Muzeum Z. i W. Nałkowskich, nawiązując do pisma z Muzeum Literatury w Warszawie z dnia 28 maja 1991 r., zwracam się z prośbą o jak najszybsze przekazanie w/w eksponatów do depozytu Muzeum Literatury w Warszawie.

Podpisał: Burmistrz Miasta Wołomin

Do Szanownego Pana Burmistrza Miasta Wołomina

Warszawa, 28 V 1991 Szanowny Panie Burmistrzu! Muzeum Literatury zwraca się z prośbą do Pana Burmistrza o spowodowanie jak najszybszego przekazania eksponatów związanych z rodziną Nałkowskich, które są w posiadaniu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina. Jednocześnie przypominamy, iż Muzeum nasze zobowiązało się wyposażyć przyszłe Muzeum Zofii Nałkowskiej w nasze zbiory, które przekażemy w depozyt. […]

Łączę wyrazy poważania – Janusz Odrowąż-Pieniążek – Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Do Szanownego Pana Wojewody Warszawskiego, Plac Bankowy 3/5

Wołomin, 19 III 1991 Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową przeznaczoną na zorganizowanie i realizację Muzeum Z. i W. Nałkowskich. Wieloletni remont budynku, należącego przed wojną do rodziny Nałkowskich, został zakończony, posiadamy cenne pamiątki konserwowane przez Muzeum Literatury w Warszawie, w związku z czym pragniemy we wrześniu otworzyć Muzeum. Jednak nowa sytuacja finansowa naszego miasta (przejęcie kosztownych inwestycji, jak: oczyszczalnia ścieków, adaptacja ciepłowni) uniemożliwia nasze zamierzenia. Do realizacji Muzeum urządzanego przez Muzeum Literatury w Warszawie potrzebne są środki w wysokości 100 milionów zł, z podziałem na: 1) projekt i aranżację wyposażenia wnętrz; 2) organizację i urządzenie wystawy; 3) zabezpieczenie Muzeum (przed włamaniem). Za pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby z góry bardzo dziękuję.

Podpisał: Burmistrz Miasta Wołomin.

.

Z Protokołu z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 28 II 1991

Wołomin, 28 II 1991 […] W okresie między zebraniami odbyły się w Urzędzie Miasta dwa zebrania z kustoszem Muzeum Literatury p. J. Pol w sprawie Muzeum Nałkowskich. Muzeum Literatury, p. mgr Pol, utrzymuje, że Muzeum powstające w Wołominie musi być Muzeum Z. Nałkowskiej, a nie Ziemi Wołomińskiej.

Czytaj więcej: Z Protokołu z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Wołomina Wołomin, 28 II 1991

Do Szanownego Pana Burmistrza Miasta Wołomin, 13.II.1991

Warszawa, 13 II 1991 Szanowny Panie Burmistrzu! Odpowiadając na wniosek z dnia 28 stycznia br. KS-IV-5434/4/91 kierowany do Wojewody Warszawskiego w sprawie przyznania dotacji dla organizowanego Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie z przykrością informuję, że w obecnej chwili Wojewoda nie może udzielić pomocy finansowej z powodu braku środków.

Z poważaniem – mgr Andrzej Hagmajer – Dyrektor Wydziału Kultury, Wychowania i Sportu Urzędu Wojewódzkiego.

2019  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template