background
logotype
image1 image2 image3

Z notatek Jerzego Surowcewa (1)

Wołomin, 11 IV 1957 Godz. 11.00.

Przy Domu nad łąkami grupa ludzi. Starsi, młodzi. [...] – „Czy tu zastaniemy kogoś, kto by nas objaśnił o domu Nałkowskich?" – występuje jeden z grupy przybyłych. – „A, to na górze, administrator" – pada odpowiedź. Spieszę na spotkanie. – „Dzień dobry, dzień dobry. My z wycieczką zespołu nauczycieli geografii powiatu wołomińskiego." Witamy się (114 osób, notuję w pamięci). – „Prosimy o obszerniejsze wiadomości o tym muzeum."

Czytaj więcej: Z notatek Jerzego Surowcewa (1)

SOS wołomińskiego Komitetu

„Krótka notatka w dziale ogłoszeń „Ekspressu Wieczornego" poruszyła żywo wielu mieszkańców Wołomina. Mieszkaniec Wołomina, nasz czytelnik – tow. O. zaniepokojony tym ogłoszeniem pisze do naszej redakcji: Z inicjatywy mieszkańców w ubiegłym roku został zorganizowany komitet pracujący nad zorganizowaniem Muzeum Nałkowskiej w „Domu nad łąkami".

Czytaj więcej: SOS wołomińskiego Komitetu

Muzeum Nałkowskich powstanie w „Domu nad łąkami"

„W związku z drugą rocznicą zgonu wybitnej naszej pisarki Zofii Nałkowskiej, w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie – miejscu dawnego zamieszkania rodziny Nałkowskich – odbyło się uroczyste posiedzenie Społecznego Komitetu utworzenia Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich. Muzeum to mieścić się będzie na przedmieściu Górki w Wołominie, w domu, który opisała Zofia Nałkowska w książce pt. „Dom nad łąkami". Komitet utworzenia Muzeum czyni starania o przekwaterowanie z domu Nałkowskich obecnych lokatorów. Po otrzymaniu pewnych niezbędnych dotacji i ewentualnym zebraniu składek społecznych – nastąpi remont domu." [...]

„Trybuna Ludu" z 21 XII 1956 r., nr 355

W przededniu drugiej rocznicy śmierci Zofii Nałkowskiej

„Po śmierci ulubionego pisarza, z którego odejściem trudno się pogodzić – wieczorami powracamy do jego książek, by zaczerpnąć z nich potwierdzenie własnego milczącego, protestu przeciw śmierci ich twórcy i aby pokrzepić się świadomością, że to, co było w nim najcenniejszego pozostaje utrwalone na kartkach jego dzieł. Pamiętam więc owe grudniowe wieczory u schyłku 1954 roku, podczas których raz jeszcze wracałam do „Medalionów", „Domu kobiet", „Granicy", „Romansu Teresy Hennert", „Niedobrej miłości"... Ale najbardziej przykuwał mnie wówczas czytany, zresztą po raz nie wiedzieć który „Dom nad łąkami". [...] I teraz, w przededniu drugiej rocznicy śmierci Nałkowskiej, zapragnęłam ujrzeć ów dom i krajobraz, który go otaczał. [...]

Czytaj więcej: W przededniu drugiej rocznicy śmierci Zofii Nałkowskiej

Do Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich w Warszawie

Wołomin, 11 XII 1956

Zgodnie z uchwałą podjętą dnia 10 listopada rb. przez Powiatową Komisję Kultury w Wołominie, niżej podpisani zwracają się do Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich z prośbą o wydelegowanie swego Przedstawiciela na zebranie Społecznego Komitetu utworzenia muzeum im. Nałkowskich w Wołominie, które odbędzie się w lokalu Prezydium MRN w Wołominie w dniu 16 grudnia (niedziela) o godz. 11.00. Termin ten zbiega się z rocznicą śmierci Z. Nałkowskiej.

Czytaj więcej: Do Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich w Warszawie

Do Obywatela Jerzego Surowcewa, członka Społecznego Komitetu ds. utworzenia Muzeum Nałkowskich, 10.12.56

Wołomin, 10 XII 1956 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie powiadamia, że w dniu 16 bm. (niedziela) o godz. 11 w tutejszym Prezydium, pokój Nr 6, odbędzie się posiedzenie Społecznego Komitetu ds. utworzenia Muzeum Nałkowskich w Wołominie. Posiedzenie poświęcone będzie omówieniu podjęcia niezbędnych kroków w celu przyspieszenia sprawy utworzenia Muzeum. Powiadamiając o powyższym prosimy o niezawodne przybycie na w/w posiedzenie.

Podpisał: Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie.

 

Do Obywatela Jerzego Surowcewa w Wołominie, ul. Nałkowskiego 17

Wołomin, 21 II 1956

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie powiadamia, że Uchwałą MRN z dnia 5 lutego 1956 roku, został Obywatel powołany w skład Obywatelskiego Komitetu do spraw utworzenia Muzeum Nałkowskich w Wołominie. Powiadamiając o powyższym Prezydium prosi o wzięcie udziału w pierwszym posiedzeniu Komitetu, które odbędzie się dnia 6 marca br. o godz. 15 w lokalu Prezydium, pokój 6.

Podpisał: Sekretarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie.

Muzeum w „Domu nad łąkami"

„W Wołominie odbyła się uroczysta sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona pamięci wybitnego uczonego Wacława Nałkowskiego i jego córki Zofii Nałkowskiej. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele KC PZPR, Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Związku Literatów Polskich. Na zebraniu podjęto uchwałę o uznaniu „Domu nad łąkami" za obiekt pamiątkowy, podlegający ochronie, powołano również społeczny komitet, który zajmie się odrestaurowaniem domu i utworzeniem muzeum Z. Nałkowskiej."

„Trybuna Mazowiecka" z 13 II 1956 r., nr 37

100 sztuk drzewek i krzewów owocowych

„Dom nad łąkami" Zofii Nałkowskiej przenosi nas w strony, w których pisarka spędziła dzieciństwo i młodość. Czytając „Dom nad łąkami" zachwycałem się pięknem tamtejszej przyrody. [...] A ludzie. Jacyż to ciekawi ludzie! Pan Dziobak i pani Dziobakowa, Irenka i Magda – „wielka miłośnica", Nowak i Wiła. Zwierzęta: psy, koty, kury, kozy, spotkanie z zającem. Z kartek książki tryska życie. Bujne, barwne, gorące, prawdziwe. Takim, jakim widziało je oko pisarki, przenikał rozum, kochało serce. [...]

Czytaj więcej: 100 sztuk drzewek i krzewów owocowych

2019  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template