background
logotype
image1 image2 image3

Do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie

Wołomin, 15 IV 1958

Społeczny Komitet budowy muzeum Nałkowskich w Wołominie niniejszym wnosi zastrzeżenie w sprawie przydziałów mieszkań dokonanych przez Powiatową Komisję Lokalową w kwietniu 1958 r. w Wołominie. Społeczny Komitet budowy muzeum komunikuje, że działa w myśl uchwały, podjętej na uroczystej sesji Miejskiej Rady Narodowej w dniu 5 lutego 1956 roku, w sprawie utworzenia w mieście Wołominie muzeum Nałkowskich. Uchwała ta jest zatwierdzona przez Radę Państwa i jest w toku realizacji. Po konferencjach na ministerialnym szczeblu w maju 1957 roku, sprawa została przekazana do wykonania odpowiednim organom wojewódzkim.

Czytaj więcej: Do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie

Z notatek Jerzego Surowcewa, kwiecień 1958

 

 

 

Wołomin, 3 VI 1958

Byłem u p. Z. Paplińskiej. Konferowałem w sprawie przyszłego zebrania. Telefonicznie porozumiałem się z p. Ostapowiczem, który na zebranie 8 czerwca nie przybędzie z powodu wyjazdu. P. Okuniewicz przypomniałem o zebraniu. Później odwiedziłem prof. Mauersbergera, u którego zastałem sekretarkę Dyrektora Neumarka. Referowałem na bieżąco przebieg spraw muzeum. […]

Czytaj więcej: Z notatek Jerzego Surowcewa, kwiecień 1958

Do Obywatela Jerzego Surowcewa, 1.4.58

Wołomin, 1 IV 1958 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia br. o godz. 11-tej, w gabinecie Przewodniczącego Prezydium, ul. Warszawska 7, odbędzie się zebranie wołomińskich członków d.s. Muzeum Nałkowskich. Prosimy Obywatela o niezawodne i punktualne przybycie.

Podpisała: Sekretarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie.

Z notatek Jerzego Surowcewa (5)

Przyjechała Komisja z Ministerstwa Kultury. […] Odjechali 13.20.

Z notatek Jerzego Surowcewa (4)

Wołomin, 26 III 1958 Przybyła wycieczka ze Szkoły Nr 2, klasa IV i V, razem 90 uczniów […].

Z notatek Jerzego Surowcewa (3)

Wołomin, VIII 1957

W miesiącu sierpniu 1957 roku teren posiadłości Nr 17 przy ul. Nałkowskiego w Wołominie został ogrodzony w sposób prowizoryczny – przez dwukrotne lub trzykrotne obciągnięcie starym przerdzewiałym drutem kolczastym zawieszonym częściowo na słupkach lub rosnących na granicy posesji drzewach. [...] Urządzono w tym ogrodzeniu 3 furtki i 1 bramę wjazdową (prymitywne, bez zamknięcia). Ze względu na słabość w/w ogrodzenia, wzmocniono go gałęziami akacji. Ogrodzenie bardzo słabe, drut stary, lekko się łamie, odległość pomiędzy drutami, ca 50 cm, pozwala na swobodne przedostanie się przez te druty.

Czytaj więcej: Z notatek Jerzego Surowcewa (3)

W „Domu nad łąkami" okna zabite dyktą

„Do Wołomina przyjechałam po raz pierwszy, ale im bliżej było Górek, tym bardziej czułam się jak w znajomych stronach. Przewodnikiem była mi książka Nałkowskiej. [...] Rozglądam się ze wzgórza i odgaduję, gdzie stał domek pani Dziobakowej, która hodowała kwiaty i kury przywiązane za nogę do sosnowych pni, gdzie mieszkał pan Fersen, dla którego panna Sylwia poświęciła młodość, rodzinę i ojczyznę, gdzie pokraczny Wiła murował chałupę, gdy go matka, stara Szcześniakowa, ożeniła z piękną nie bardzo „porzunną" dziewczyną.

Czytaj więcej: W „Domu nad łąkami" okna zabite dyktą

Z notatek Jerzego Surowcewa (2)

Wołomin, 24 IV 1957

Łagodne, ciepłe południe. Na wzgórzu kroczy jakaś postać o niewyraźnej sylwetce. Cyklistówka..., 3/4 kurtka. Plecak pod pachą. Rozgląda się naokoło. Zbliża się do domu nad łąkami. Wchodzi do holu. – „Czy tu mieszka Zofia Nałkowska?" – zapytuje ob. Marię N. – „Co, to Pan nie wie, że pani Zofia Nałkowska już nie żyje? Nie wie Pan?..." – „To jest do sprzedania. Jak Pani nie dowierzają, to zaraz pokażę." (Wyciąga wycięte z gazety ogłoszenie)

Czytaj więcej: Z notatek Jerzego Surowcewa (2)

Amatorska sprzedaż „Domu nad łąkami”

„Dom nad łąkami w Wołominie (zamieszkały niegdyś przez Zofię Nałkowską), sprzedam amatorowi, działka przeszło 1 ha do dalszej zabudowy, możliwość mieszkania dla nabywcy. Zgłoszenia pisemne (po obejrzeniu) z podaniem ceny i warunków kupna przesyłać pod adresem: Likwidator Spółdzielni, poczta Żyrardów, skr. poczt. 8. Tej treści ogłoszenie ukazało się w „Ekspressie Wieczornym” z dnia 10 kwietnia br.” […]

M. Warneńska, Amatorska sprzedaż „Domu nad łąkami”
„Trybuna Ludu”, 1957 nr 102)

2019  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template