background
logotype
image1 image2 image3

Z notatek Jerzego Surowcewa, lipiec 1958

Wołomin, 8 VII 1958 Wycieczka I grupy półkolonii z Wołomina, 62 osoby.

Wołomin, 12 VII 1958 Wycieczka II grupy półkolonii

Z notatek Jerzego Surowcewa, czerwiec 1985

Wołomin, 3 VI 1958 Byłem u p. Z. Paplińskiej. Konferowałem w sprawie przyszłego zebrania. Telefonicznie porozumiałem się z p. Ostapowiczem, który na zebranie 8 czerwca nie przybędzie z powodu wyjazdu. P. Okuniewicz przypomniałem o zebraniu. Później odwiedziłem prof. Mauersbergera, u którego zastałem sekretarkę Dyrektora Neumarka. Referowałem na bieżąco przebieg spraw muzeum. […]

Wołomin, 6 VI 1958 Pracowałem w ogródku. Znowu ktoś poobrywał kwitnące maki i zniszczył paprocie. Uporządkowane zostało poletko warzywne. Zasadziliśmy pomidory. Posadziłem młode kloniki na długiej ścieżce.

Wołomin, 8 VI 1958 Przybył o godz. 10.00 na Górki Dyrektor Gabinetu Ministra Kultury. Posiedzenie Komitetu ds. muzeum zorganizowano na Górkach, […] wszyscy zapomnieli o zebraniu, jedynie panie Paplińska i Domańska przybyły na czas. […] Później odpoczywałem w ogrodzie z Bronisławą.

Wołomin, 12 VI […] Zaprojektowany wyjazd do Adamowizny na 29 czerwca. […] Byłem u Dyrektora Mauersbergera. Omawiana sprawa scenariusza Muzeum. Postanowiono: na parterze dwa pokoje pozostawić jako „eksponaty” – pokój W. Nałkowskiego i pokój Z. Nałkowskiej. Kuchnię przekształcić w bibliotekę, hall i mały pokoik dla ekspozycji. Łazienka – bez zmian. Góra: frontowy pokój – pracownia dla naukowców – 2 boczne – pokoje dla administracji, drzwi ze wschodniego pokoju na ogród (zamiast obecnego okna na wschód). Kraty skasować. Okiennice są wzmocnione. Ogrzewanie centralne. Pani Hani Nałkowskiej nie zastałem.

Wołomin 14 VI 1958 O godz. 10.00 wycieczka szkolna z Wołomina (ca 100 osób). Wieczorem przyszły pani Mossakowska i p. Jadwiga Czarnowska.

Wołomin, 29 VI 1958 Wycieczka Klubu „Ke-Ke-Te” z Warszawy. Wiosenna pogoda spowodowała, że tylko 8 członków wycieczki dotarło do „Domu nad łąkami”. Zdjęcia. Zadeklarowana pomoc „KeKeTe”.

Muzeum Zofii Nałkowskiej, „Nowa Kultura” 18.5.1958


„Komitet Organizacyjny Muzeum Nałkowskiej w Wołominie zdecydował, że budynek wsławiony „Domem nad łąkami” zostanie poddany remontowi, obecni posiadacze otrzymają zastępczą parcelę. Sprawą tego Muzeum interesuje się żywo społeczeństwo wołomińskie, które zgłosiło swój udział w pracach nad stworzeniem Muzeum.” […]

„Nowa Kultura” z 18 V 1958 r., nr 20

Z notatek Jerzego Surowcewa (6)

Impreza Miesiąca Książki i Oświaty. Na godz. 18.00 przygotowane spotkanie z literatami. O godz. 16.30 wyjechałem na stadjon, gdzie poznałem się z Redaktorem i dziennikarzami „Trybuny Mazowieckiej". Pan Zaręba przedstawił mnie J. Putramentowi, Broszkiewiczowi oraz Magdalenie Samozwaniec, którzy przed godz. 18.00 przybyli do „Domu nad łąkami" razem z Przewodniczącym MRN. W chwilę później przybyli Doktorostwo Domańscy. Towarzystwo w przyjemnej atmosferze wymieniło wspomnienia o p. Z. Nałkowskiej, złożyli podpisy na pamiątkę i odjechali o godz. 20.00. Z rana przybyła wycieczka (15 osób) Towarzystwa Krajoznawczego, której udzieliłem informacji o Nałkowskich i „Domu nad łąkami". Gościli 2 godziny, deklarując pomoc, o ile byłaby potrzebna, przy porządkowaniu ogrodu lub remoncie.

 

Różne żywoty „domu nad łąkami"

Różne są żywoty domów. Związane z egzystencją człowieka domy przeżywają swe okresy rozkwitu i dostatku, rozdziały dramatów i tragedii, by po latach nieszczęść odżywać [...]. Wielka pisarka Zofia Nałkowska w swej przepięknej książce pt. „Dom nad łąkami" maluje jego wzruszający obraz i tak żywy, że po przeczytaniu tych stron Górki już raz na zawsze stają się człowiekowi bliskie i serdecznie znajome wraz ze wszystkimi mieszkańcami „domu nad łąkami" – ludźmi i zwierzętami, że czytelnik ufa pisarce bez zastrzeżeń, gdy zwierza się: „... ale nic nie było naprawdę ważne póki nie zostało przewleczone przez Górki". [...] Wydaje się, że dopiero dziś można powiedzieć coś o nowym okresie życia, w który zaczyna powoli wchodzić „dom nad łąkami". Powoli – bo wiele czasu i trudu ludzkiego upłynie nim powstanie tu muzeum pamiątek po wielkim Ojcu i Córce.

Czytaj więcej: Różne żywoty „domu nad łąkami"

Muzeum w „Domu nad Łąkami"

„Już wkrótce powstanie Muzeum im. Zofii Nałkowskiej. [...] Do końca maja Prezydium Miejskiej i Powiatowej rady w Wołominie przekwaterują mieszkańców tego domu, który wykupiony został przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Powiatowa Rada Narodowa przeznaczyła 25 tys. zł na remont domku. Pozostałe fundusze na odnowienie dać ma Wojewódzka Rada Narodowa. W Dniach Oświaty, Książki i Prasy młodzież szkolna z Wołomina zasadzi w ogrodzie otaczającym dom Nałkowskiej 100 drzew i krzewów." [...]

„Trybuna Ludu" z 8 V 1958 r., nr 128

W „Domu nad łąkami" będzie muzeum

„Decyzja zapadła wczoraj na zebraniu Komitetu Organizacyjnego Muzeum Nałkowskiej w Wołominie. Budynek – wsławiony książką znakomitej pisarki – poddany zostanie remontowi, a obecni właściciele działki otrzymają zastępczą parcelę. Wykup nieruchomości załatwia Ministerstwo Kultury. Warto podkreślić żywe zainteresowanie sprawą Muzeum Nałkowskiej całego społeczeństwa wołomińskiego. M.in. jeden z miejscowych ogrodników zadeklarował 100 krzewów i drzew ozdobnych, które młodzież szkolna w Wołominie zapewne zdąży jeszcze posadzić w trwających Dniach Oświaty, Książki i Prasy."

„Sztandar Młodych" z 7 V 1958 r., nr 108

Muzeum Nałkowskich będzie otwarte

„Na grobie Zofii Nałkowskiej, z okazji rocznicy jej imienin, harcerze z Wołomina złożyli bukiet kaczeńców i garstkę ziemi spod „Domu nad łąkami". A potem przybyli przedstawiciele Społecznego Komitetu czuwającego nad powstaniem Muzeum Nałkowskich, aby również oddać hołd wielkiej pisarce. Przez radiowęzeł w Wołominie nadano okolicznościową pogadankę. W witrynie księgarni, jedynej placówki kulturalnej w tym mieście, urządzono wystawę książek Nałkowskiej. [...] Wzruszająca jest ta pamięć mieszkańców Wołomina o Nałkowskiej i w pewnym sensie zobowiązująca władze miejskie do rzetelniejszego zajęcia się sprawą powstania Muzeum Nałkowskich w domu rodzinnym pisarki. [...]

Czytaj więcej: Muzeum Nałkowskich będzie otwarte

Z notatek Jerzego Surowcewa, maj 1958

Wołomin, 26 IV 1958 Byłem u p. Hanny Nałkowskiej.


Wołomin, 4 V 1958 Posiedzenie Komitetu ds. Muzeum.


Wołomin, 6 V 1958 Byłem u p. Heleny Boguszewskiej.

Czytaj więcej: Z notatek Jerzego Surowcewa, maj 1958

2019  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template