background
logotype
image1 image2 image3

Do Działu Gospodarki Materiałowej w/m

Wołomin, 22 IX 1992 Składam zamówienie na zaopatrzenie muzeum Nałkowskich w Wołominie w następujący sprzęt do celów porządkowych: 1) pasta podłogowa do drewna do dwukrotnego pastowania pow. 100 m²; 2) łopata, szpadel; 3) grabie; 4) miotły – szt. 2; 4) szczotka na kiju; 5) wycieraczki do butów – szt. 2; 6) młotek; 7) obcęgi; 8) ścierki do podłogi […].

Czytaj więcej: Do Działu Gospodarki Materiałowej w/m

Do Szanownego Pana Dyrektora Huty Szkła w Wołominie

Wołomin, 2 IX 1992 Zwracam się z uprzejmą prośbą o odsprzedanie nam dwóch worków glinki szamotowej niezbędnej do pobudowania pieca w muzeum Z. i W. Nałkowskich w Wołominie. Za okazaną nam pomoc z góry dziękuję.

Podpisał: Burmistrz Miasta Wołomin.

Prośba o zainstalowanie systemu alarmowego w Muzeum Zofii Nałkowskiej w Wołominie

Do Szanownego Pana Burmistrza Miasta Wołomin


Warszawa, 25 VIII 1992 Muzeum Literatury uprzejmie prosi o zainstalowanie systemu alarmowego w Muzeum Zofii Nałkowskiej w Wołominie. [...] Instalowanie systemów alarmowych jest normalną i konieczną praktyką we wszystkich placówkach muzealnych. [...] Tylko takie zabezpieczenie daje gwarancję pełnego bezpieczeństwa ekspozycji, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z obiektem wolnostojącym, jak to jest w przypadku Muzeum Zofii Nałkowskiej. Prosimy o rozważenie i przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby.

 Z poważaniem – mgr Elżbieta Banko-Sitek

 Zastępca Dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Do Szanownego Pana Burmistrza Miasta Wołomin

Warszawa, 25 VIII 1992 Muzeum Literatury uprzejmie prosi o zainstalowanie systemu alarmowego w Muzeum Zofii Nałkowskiej w Wołominie. […] Instalowanie systemów alarmowych jest normalną i konieczną praktyką we wszystkich placówkach muzealnych.

Czytaj więcej: Do Szanownego Pana Burmistrza Miasta Wołomin

Dom Nałkowskich w Górkach pod Wołominem po latach zapomnienia zaczyna nowe życie

„29 października Dom nad Łąkami gościł pierwszych zwiedzających Muzeum Nałkowskiej w Wołominie. Urządzono je według koncepcji przygotowanej w warszawskim Muzeum Literatury, które też użyczyło wielu cennych eksponatów.

Czytaj więcej: Dom Nałkowskich w Górkach pod Wołominem po latach zapomnienia zaczyna nowe życie

Do Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wołomina, ul. Legionów 32

Wołomin, 15 VI 1992: W nawiązaniu do pisma KS-IV-5434/7/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie przekazania eksponatów zbieranych przez Towarzystwo Przyjaciół Wołomina w celu wyposażenia Muzeum Z. Nałkowskiej w Wołominie, ponawiam prośbę o jak najszybsze przekazanie w/w do Muzeum Literatury w Warszawie.

Czytaj więcej: Do Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wołomina, ul. Legionów 32

Do W.P. Burmistrza Miasta Wołomin

Wołomin, 9 I 1992 Zwracam się z prośbą o zlecenie wykonania projektu przyłącza kabla energetycznego ze słupa z transformatorem do budynku muzeum Z. Nałkowskiej w Wołominie, ul. Nałkowskiego 17, zgodnie z zaleceniami RE – Wołomin, określonymi w warunkach technicznych.

Podpis: Stanowisko Pracy ds. Kultury, Wychowania Fizycznego i Sportu w Urzędzie Miejskim w Wołominie.

Z Protokołu z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół WołominaWołomin, 18 XI 1991

Wołomin, 18 XI 1991 […] Dyskusja: Poruszano sprawę celowości istnienia Towarzystwa Przyjaciół Wołomina. Sprawa Muzeum Nałkowskiej. […]

Podpisała: Protokołująca.

Do Kierownika Urzędu Rejonowego w Wołominie, 1991

 

Warszawa, 13 XI 1991 W nawiązaniu do Pańskiego pisma z dnia 9 października 1991 r. uprzejmie informuję, że sprawa odremontowania domu rodzinnego Zofii Nałkowskiej jest znana Wydziałowi Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Muzeum Literatury w Warszawie, podległe Wojewodzie Warszawskiemu, ma w depozycie zbiory związane z osobą pisarki, które przekaże Muzeum w Wołominie. Jest też gotowe opracować scenariusz ekspozycji, ale odpłatnie, bowiem w ramach posiadanych środków budżetowych nie będzie w stanie tego wykonać. Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego nie może, niestety, wesprzeć finansowo inicjatywy stworzenia Muzeum Zofii Nałkowskiej. Bardzo trudna sytuacja materialna kultury od początku roku i cięcia budżetowe, które miały miejsce w ostatnich miesiącach sprawiły, że Wydział nie dysponuje żadną rezerwą finansową. Poważnie zmniejszone dotacje zmuszają muzea podległe Wojewodzie Warszawskiemu do rezygnacji z zakupu nowych eksponatów i z organizowania niektórych wystaw. Powszechna niepewność co do sytuacji materialnej sfery budżetowej w przyszłym roku nie pozwala teraz na podejmowanie żadnych nowych zobowiązań. Wierzę jednak, że dotychczasowe starania władz samorządowych, dla których jestem pełen uznania, nie pójdą na marne i w Wołominie powstanie nowa placówka kulturalna, być może dzięki fundacji, której założenie, jak wiem, jest planowane. Ze swej strony obiecuję, że sprawa udzielenia pomocy finansowej Muzeum Zofii Nałkowskiej zostanie rozpatrzona, gdy tylko to będzie możliwe.

Z poważaniem –

mgr Andrzej Hagmajer - Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

2019  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template