background
logotype
image1 image2 image3

Do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie

Wołomin, 15 IV 1958

Społeczny Komitet budowy muzeum Nałkowskich w Wołominie niniejszym wnosi zastrzeżenie w sprawie przydziałów mieszkań dokonanych przez Powiatową Komisję Lokalową w kwietniu 1958 r. w Wołominie. Społeczny Komitet budowy muzeum komunikuje, że działa w myśl uchwały, podjętej na uroczystej sesji Miejskiej Rady Narodowej w dniu 5 lutego 1956 roku, w sprawie utworzenia w mieście Wołominie muzeum Nałkowskich. Uchwała ta jest zatwierdzona przez Radę Państwa i jest w toku realizacji. Po konferencjach na ministerialnym szczeblu w maju 1957 roku, sprawa została przekazana do wykonania odpowiednim organom wojewódzkim.


Na posiedzeniu w Województwie w listopadzie 1957 roku, na skutek przyznania odpowiednich państwowych kredytów na realizację budowy muzeum, postanowiono przeprowadzenie kapitalnego remontu domu, po załatwieniu jego wykupu, który nastąpi bezzwłocznie po wykwaterowaniu do zastępczych mieszkań lokatorów domu Nr 17 przy ul. Nałkowskiego w Wołominie („Dom nad łąkami"), zajmujących tam ca 80 m² przestrzeni mieszkalnej. Obecni na tym posiedzeniu Ob. Sz. oraz Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie, złożyli zobowiązania w sprawie wykwaterowania w/wspomnianych lokatorów w miesiącu marcu 1958 roku, ponieważ do tego terminu miał być wykończony blok mieszkalny budowany przez miasto Wołomin.

Tymczasem na posiedzeniu Komitetu budowy muzeum w dniu 13 kwietnia 1958 roku wyszło na jaw, że zarezerwowane przez MRN oraz PRN zastępcze lokale zostały podzielone przez Powiatową Komisję Lokalową, która nie wzięła pod uwagę, że uniemożliwia tym samym wykwaterowanie lokatorów domu Nr 17 przy ul. Nałkowskiego, co spowoduje zagrożenie realizacji muzeum, będącego jedyną placówką powiatu Wołomin o znaczeniu kulturalnym na skalę krajową. Stojąc w przededniu Millenium przed koniecznością energicznego przyspieszenia prac, Społeczny Komitet budowy muzeum podjął uchwałę w dniu 13 kwietnia 1958 roku o wystąpieniu do kompetentnych władz z wnioskiem o korektę podziału mieszkań przez Powiatową Komisję Lokalową, o bezwzględnym wykonaniu przez MRN oraz PRN podjętych przez nie zobowiązań. Wobec powyższego Komitet prosi Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej o zmianę przeprowadzonego przez Powiatową Komisję Lokalową w Wołominie rozdziału mieszkań w nowym bloku i przydzielenie dwu izb dla dwóch samotnych lokatorów oraz dla rodziny N., składającej się z 2 dorosłych i 2 dzieci.

Podpisał: Jerzy Surowcew.

 

 

 

Share
2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template