background
logotype
image1 image2 image3

Do Kierownika Urzędu Rejonowego w Wołominie, 1991

 

Warszawa, 13 XI 1991 W nawiązaniu do Pańskiego pisma z dnia 9 października 1991 r. uprzejmie informuję, że sprawa odremontowania domu rodzinnego Zofii Nałkowskiej jest znana Wydziałowi Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Muzeum Literatury w Warszawie, podległe Wojewodzie Warszawskiemu, ma w depozycie zbiory związane z osobą pisarki, które przekaże Muzeum w Wołominie. Jest też gotowe opracować scenariusz ekspozycji, ale odpłatnie, bowiem w ramach posiadanych środków budżetowych nie będzie w stanie tego wykonać. Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego nie może, niestety, wesprzeć finansowo inicjatywy stworzenia Muzeum Zofii Nałkowskiej. Bardzo trudna sytuacja materialna kultury od początku roku i cięcia budżetowe, które miały miejsce w ostatnich miesiącach sprawiły, że Wydział nie dysponuje żadną rezerwą finansową. Poważnie zmniejszone dotacje zmuszają muzea podległe Wojewodzie Warszawskiemu do rezygnacji z zakupu nowych eksponatów i z organizowania niektórych wystaw. Powszechna niepewność co do sytuacji materialnej sfery budżetowej w przyszłym roku nie pozwala teraz na podejmowanie żadnych nowych zobowiązań. Wierzę jednak, że dotychczasowe starania władz samorządowych, dla których jestem pełen uznania, nie pójdą na marne i w Wołominie powstanie nowa placówka kulturalna, być może dzięki fundacji, której założenie, jak wiem, jest planowane. Ze swej strony obiecuję, że sprawa udzielenia pomocy finansowej Muzeum Zofii Nałkowskiej zostanie rozpatrzona, gdy tylko to będzie możliwe.

Z poważaniem –

mgr Andrzej Hagmajer - Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

Share
2019  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template