background
logotype
image1 image2 image3

Do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Dzierżyńskiego 3/5

Wołomin, 30 IX 1976 Powołując się na pismo Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy z dnia 2 czerwca 1976 r. Nr KLS.VIII/682/718/716B-25/76 w sprawie zabezpieczenia środków inwestycyjnych na wykup Domu Nałkowskich znajdującego się w Wołominie, uprzejmie proszę o przyznanie na ten cel kwoty 636 tys. zł. Na kwotę tę składają się: a) wartość działki – 271 tys. zł, b) zieleń – 115 tys. zł, c) budynki – 15 tys. zł.

Podpisał: Zastępca Naczelnika Miasta Wołomin.

Z elaboratu szacunkowej wyceny wartości drzewostanu występującego w formie parkowej na działce położonej przy ul. Nałkowskiego 17

Warszawa, 30 IX 1976 Dąb bezszypułkowy: 8 szt. wys. 15 m; 5 szt. wys. 16 m; 3 szt. wys. 17 m; 3 szt. wys. 18 m; 3 szt. wys. 20 m; 2 szt. wys. 22 m; 2 szt. wys. 24 m.

Czytaj więcej: Z elaboratu szacunkowej wyceny wartości drzewostanu występującego w formie parkowej na działce...

Popiersie Zofii Nałkowskiej – odnalezione

 

„Zginęło w lecie ub. roku z ogrodu na wołomińskich Górkach, gdzie stało przypominając, że na tym skrawku ziemi, w „domu nad łąkami” mieszkała Zofia Nałkowska. Jak nas poinformował naczelnik miasta Wołomina w dniu wczorajszym popiersie zostało odnalezione w krzakach nie opodal domu. Natknęły się na nie bawiące się dzieci. Popiersie, do czasu powstania na wołomińskicha Górkach muzeum, zostanie ustawione w Urzędzie Miasta Wołomina. Autorką rzeźby jest Hanna Nałkowska (siostra Zofii) zmarła w 1970 roku. […] W momencie utworzenia muzeum w „domu nad łąkami” popiersie Zofii Nałkowskiej znów stanie się ozdobą wołomińskich Górek.”

(Sztandar Młodych z 13 X 1976 r., nr 245)

 

Do Obywatela Naczelnika Miasta Wołomin, ul. Ogrodowa 415 X 1976

Poświętne, 15 X 1976 W połowie sierpnia ub. r. zwróciłam się do Ob. Naczelnika (listem poleconym z 19 sierpnia) z prośbą o poinformowanie mnie w sprawie mojego obiektu „Dom nad Łąkami”. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Uprzejmie więc proszę o udzielenie mi odpowiedzi, czy Miasto zamierza wykupić dom i parcelę na Muzeum, a jeśli tak, to w jakim terminie i na jakich warunkach. Odpowiedź uprzejmie proszę kierować na adres mojej córki w Warszawie. Z poważaniem –

Krystyna Pułaska, WOPR Poświętne, woj. ciechanowskie.

Do Obywatelki Krystyny Pułaskiej w Poświętnem, woj. ciechanowskie

Wołomin, 5 XI 1976 W odpowiedzi na pismo Obywatelki w sprawie wykupu przez Urząd miejski w Wołominie „Domu nad Łąkami” uprzejmie informuję, że jesteśmy taką transakcją zainteresowani jeszcze w br. O ile to możliwe, proszę o podanie ceny za jaką jest Pani gotowa sprzedać posesję wraz z budynkiem. Ze względu na ważność sprawy oczekuję odpowiedzi do 20 listopada br. […]

Podpisał: Zastępca Naczelnika Miasta Wołomin.

Do Obywatela Zastępcy Naczelnika Miasta Wołomin

Poświętne, 19 XI 1976 W zaproponowanym przez Pana Naczelnika terminie nie zdołałam dokonać szacunku tej posesji według jej obecnej wartości rynkowej. Toteż proponuję, aby Urząd Miejski w Wołominie, jako znacznie lepiej zorientowany w lokalnych cenach, zaproponował ze swojej strony sumę, za którą gotów jest dokonać wykupu.

Z poważaniem – Krystyna Pułaska.

Do Urzędu Miasta w Wołominie

Warszawa, 26 IV 1977 Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy uprzejmie informuje, że Uchwałą Nr 9 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 1977 r. zostało włączone do planu inwestycyjnego Wydziału na rok 1977 zadanie: „Wykup posiadłości po Zofii Nałkowskiej w Wołominie” na kwotę 500 tys. zł. W związku z powyższym, środki niezbędne na wykup zostaną przekazane do Urzędu Miasta w Wołominie do końca maja br. […]

Czytaj więcej: Do Urzędu Miasta w Wołominie

Do Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych, Rejonowy Zespół Usług Projektowych w Wołominie, 3.5.1977

Warszawa, 3 V 1977 Konserwator Zabytków m.st. Warszawy zleca wykonanie dokumentacji technicznej na remont tzw. „Domu Nałkowskich” w Wołominie przy ul. Nałkowskiego. […]

Podpisał: dr Lech Krzyżanowski – Konserwator Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy.

Zawiadomienie o zebraniu

Wołomin, 5 V 1977 Naczelnik Miasta w imieniu Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego w Wołominie zawiadamia, że w dniu 23 maja 1977 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali 107 Urzędu Miejskiego odbędzie się ogólne zebranie członków i sympatyków stowarzyszenia.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o zebraniu

2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template