background
logotype
image1 image2 image3

Żeromski przecież mieszkał na Zamku

„Byłem wczoraj na Górkach, na wołomińskich Górkach, gdzie w „domu nad łąkami" na przełomie dwu wieków kwitło bogate życie umysłowe, gdzie wśród szumu sosen rozprawiano o rzeczach wielkich i małych... Czy coś się zmieniło od ostatniego pobytu na Górkach w lecie, kiedy siedząc na pniach rozmawialiśmy z panem Surowcewem o powolnym niszczeniu tego, co jeszcze z dawnej świetności Górek zostało. – Dom nad Łąkami był i pozostał pusty. Pusty, mimo że mieszka tu, jak zanotowano w książce meldunkowej, aż 17 osób. [...] Lata mijają, decyzji o utworzeniu muzeum nie ma, a dom i ogród niszczeją.

Czytaj więcej: Żeromski przecież mieszkał na Zamku

Kto uratuje wołomińskie Górki?

 

W roku 1937 panie Nałkowskie, matka i córka (Wacław Nałkowski zmarł w 1911 roku) z powodu braku pieniędzy zdecydowały się sprzedać dom. Nabyła go p. Pułaska i ona to jest właścicielką Górek do chwili obecnej… Dom nie remontowany przez lata niszczał, ząb czasu naruszył poważnie czar Górek. […] Obecnie obiekt znajduje się w przymusowej niejako opiece ADM, czego efektów również nie widać, a w zasadzie tylko tabliczka z błędem na dodatek (Nałkowskiego przez „u”) o tym przypomina. Mieszka tu kilkanaście osób. Górki stały się hotelem – przytułkiem, nadzieją na szybkie otrzymanie mieszkania: „bo to dom Nałkowskich i na pewno będzie tu muzeum”.

Czytaj więcej: Kto uratuje wołomińskie Górki?

Do Urzędu Konserwatorskiego w Warszawie, ul. Senatorska 14

Wołomin, 21 VI 1976 W odpowiedzi na prośbę przedstawiciela Urzędu Konserwatorskiego dr Lecha Krzyżanowskiego odnośnie podania stanu technicznego budynku znajdującego się w naszej administracji przy ul. Nałkowskiego w Wołominie, Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje: Stan techniczny budynku nie kwalifikuje się do remontu kapitalnego. Budynek drewniany, otynkowany.

Czytaj więcej: Do Urzędu Konserwatorskiego w Warszawie, ul. Senatorska 14

Do Obywatela Jerzego Putramenta, Redaktora Naczelnego Tygodnika „Literatura” w Warszawie

Warszawa, 30 VI 1976 Generalny Konserwator Zabytków, z polecenia Obywatela Józefa Tejchmy, Ministra Kultury i Sztuki, pragnie przekazać następujące informacje dotyczące domu Nałkowskich w Wołominie: Konserwator m.st. Warszawy przeprowadził w dniu 15 kwietnia 1976 r. wizję lokalną, która wykazała bardzo zły stan zachowania obiektu. W tymże dniu ustalono dalszy tryb postępowania na naradzie w Urzędzie Miasta Wołomin. Po uzyskaniu od Zarządu Budynków Mieszkalnych w Wołominie ekspertyzy stanu zachowania – Konserwator będzie mógł podjąć decyzję o wpisaniu tego obiektu do rejestru zabytków oraz określić protokółem typowania roboty niezbędne dla zabezpieczenia budynku przed zimą. W porozumieniu z Urzędem Miejskim w Wołominie podjęte zostały kroki celem wykupienia budynku wraz z przylegającym terenem z rąk prywatnych. Konserwator Zabytków m.st. Warszawy – w miarę postępu sprawy – zobowiązał się do przekazywania niezbędnych informacji i wniosków.

Podpisał: dr Bohdan Rymaszewski – Generalny Konserwator Zabytków, Dyrektor Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków.

Kto zadba o „Dom nad łąkami”

„Wołomińskie Górki. Co jakiś czas temat ten podejmuje nowa generacja działaczy, zapaleńców. Co jakiś czas, przy różnych okazjach, wiele instytucji łącznie z Ministerstwem Kultury i Sztuki deklaruje pomoc, a kończy się zaledwie łataniem dziur.

Czytaj więcej: Kto zadba o „Dom nad łąkami”

Do Obywatela Naczelnika Miasta Wołomin, ul. Ogrodowa 4

Warszawa, 14 VIII 1976 W ostatnim czasie w radio i prasie pojawiło się szereg głosów o urządzaniu muzeum Z. Nałkowskiej w „Domu nad łąkami”.

Czytaj więcej: Do Obywatela Naczelnika Miasta Wołomin, ul. Ogrodowa 4

Do Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych, Rejonowy Zespół Usług Projektowych w Wołominie, ul. Sienkiewicza

Warszawa, 21 VIII 1976 Konserwator Zabytków m.st. Warszawy prosi o wykonanie inwentaryzacji „Domu Nałkowskich” w Wołominie przy ul. Nałkowskiego.

Podpisał: dr Lech Krzyżanowski - Konserwator Zabytków m. st. Warszawy

Do Obywatelki Krystyny Pułaskiej w Poświętnem

Wołomin, 23 XI 1976 Biorąc pod uwagę olbrzymie zniszczenie domu, który w zasadzie nie nadaje się do remontu, lecz rozbiórki i odbudowy od nowa, proponujemy Obywatelce za posesję wraz z budynkami kwotę 250 000 zł.

Podpisał: Naczelnik Miasta Wołomin

Z opinii szacunkowej zabudowań i urządzeń gospodarczych

Z opinii szacunkowej zabudowań i urządzeń gospodarczych znajdujących się na nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Nałkowskiego Nr 17

Warszawa, IX 1976

Podlegający oszacowaniu obiekt jest budynkiem mieszkalnym, parterowym, wolnostojącym, nie podpiwniczonym, jednorodzinnym, typu małomiejskiego o charakterze willowym. Budynek posiada cechy dworku i stąd może być traktowany jako obiekt zabytkowy. Z uzyskanych informacji wynika, że budynek w okresie międzywojennym zamieszkiwany był przez rodzinę Nałkowskich. W późniejszych latach budynek został sprzedany i aktualnie stanowi własność Krystyny Pułaskiej. Przez nowego właściciela budynek był remontowany oraz adaptowany. W ramach adaptacji zabudowano poddasze, urządzając w nim 3 duże pomieszczenia. Na parterze znajdują się 4 pomieszczenia mieszkalne, łazienka oraz duży hall i klatka schodowa. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 155 m², kubatura zaś ca 755 m³. Aktualnie budynek zamieszkują 4 rodziny.

Czytaj więcej: Z opinii szacunkowej zabudowań i urządzeń gospodarczych

2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template