background
logotype
image1 image2 image3

Do Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego

Warszawa, 22 X 1973 Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w odpowiedzi na pismo z dnia 14 września br., adresowane do Zarządu Głównego P.T.G., przesyła pracę W. Nałkowskiego „Materiały do geografii ziem dawnej Polski”

Czytaj więcej: Do Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego

Na początek – muzeum w „Domu nad łąkami”

„W październiku 1972 roku kilkudziesięciu obywateli miasta i powiatu, którym sprawy regionu leżą na sercu, utworzyło Wołomińskie Towarzystwo Społeczno–Kulturalne. […] We wrześniu ub. r. Towarzystwo wystąpiło z apelem do społeczeństwa o utworzenie muzeum regionalnego w tzw. Domu nad łąkami, zajmowanym niegdyś przez rodzinę Nałkowskich. Obiekt, w którym mieszka jeszcze kilka rodzin, należy poddać kapitalnemu remontowi.

Czytaj więcej: Na początek – muzeum w „Domu nad łąkami”

Do Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Kultury Urzędu Powiatowego w Wołominie

Wołomin, 23 II 1974 Zarząd Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie na konto nasze w Oddziale PKO Wołomin Nr 176-9-42 kwotę 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych) z sum przeznaczonych jako dotacje na kapitalny remont placówki kulturalno–oświatowej, konkretnie muzealnej, w naszym powiecie (imienia Wacława i Zofii Nałkowskich).

Czytaj więcej: Do Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Kultury Urzędu Powiatowego w Wołominie

Do Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego, rok 1974

Do Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego

Wołomin, 28 II 1974 W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 23 lutego br. informuję, że fundusze przeznaczone na kapitalne remonty placówek kulturalno–oświatowych w powiecie Wołomin nie mogą być przekazane na Wasze konto, gdyż są to fundusze docelowe z określonym terminem ich wykorzystania.

Czytaj więcej: Do Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego, rok 1974

Ocalić od zapomnienia

 

„Wołomińskimi uliczkami wśród piasku i kurzu unoszącego się spod kół samochodów docieram wreszcie na ul. Nałkowskiego, gdzie pod numerem 17 stoi „dom nad łąkami” – cel mego reporterskiego zwiadu. Wspinam się ścieżką wydeptaną wśród brzydkich krzaków i brzydkiej trawy. Dom i jego otoczenie sprawia przygnębiające wrażenie. Stary, nie remontowany, z odpadającym tynkiem i z błędnym napisem: Nałkowskiego przez „u” – dziełem ADM, wygląda raczej jak zapomniana rudera.

Czytaj więcej: Ocalić od zapomnienia

Do Naczelnika Urzędu Miejskiego w Wołominie, 21 II 1976

Wołomin, 21 II 1976 Zarząd Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego prosi uprzejmie o wzięcie pod uwagę naszych postulatów w sprawie zorganizowania placówki muzealnej w Domu nad Łąkami po rodzinie Wacława i Zofii Nałkowskich. Jak nam wiadomo, w niedługim czasie ma być wyprowadzona rodzina N., w związku z czym prosimy uprzejmie o rezerwację tych pomieszczeń, które będą nam wysoce niezbędne dla umieszczenia 3500 egzemplarzy książek jako pamiątek przyszłego zabytku muzealnego. Ponadto prosimy o wykwaterowanie pozostałych lokatorów z wyjątkiem Ob. Surowcewa.

Podpisał: Prezes Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego, ul. Ogrodowa 2.

Do Ob. inż. Jerzego Surowcewa, 2.1976

Wołomin, 23 II 1976 W odpowiedzi na list Pana uprzejmie informujemy, że w omawianej sprawie zwróciliśmy się do Naczelnika miasta Wołomina z prośbą o zajęcie odpowiedniego stanowiska. Przy okazji przesyłamy serdeczne pozdrowienia i życzymy długich lat życia.

Podpisał: Prezes Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego, ul. Ogrodowa 2.

Do Ob. inż. Jerzego Surowcewa w Wołominie, ul. Nałkowskiego 17

Wołomin, 23 II 1976 W odpowiedzi na list Pana uprzejmie informujemy, że w omawianej sprawie zwróciliśmy się do Naczelnika miasta Wołomina z prośbą o zajęcie odpowiedniego stanowiska. Przy okazji przesyłamy serdeczne pozdrowienia i życzymy długich lat życia.

Podpisał: Prezes Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego, ul. Ogrodowa 2.

Do Konserwatora Zabytków, Urząd Miasta St. Warszawy, ul. Senatorska 14

Wołomin, 14 V 1976 Urząd Miejski w Wołominie Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury prosi o nadanie biegu sprawie związanej z wykupem i remontem Domu Nałkowskich w Wołominie, ul. Nałkowskiego 17.

Czytaj więcej: Do Konserwatora Zabytków, Urząd Miasta St. Warszawy, ul. Senatorska 14

2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template