background
logotype
image1 image2 image3

Z Protokołu z posiedzenia organizacyjnego założycieli Muzeum im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

Wołomin, 8 VI 1973 Po powitaniu przybyłych na posiedzenie Prezes Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego wygłosił referat na temat organizacji muzeów w Polsce przed 1939 r. i obecnie i podał ich cel i zadania. Mówca wspomniał o zasługach, jakie wnieśli w skarbiec kultury narodowej Wacław i Zofia Nałkowscy; ich pamięć winniśmy uczcić w sposób godny przez organizację w Domu nad łąkami muzeum, którego nazwa byłaby związana z ich pracą, w szczególności na naszym terenie.

Czytaj więcej: Z Protokołu z posiedzenia organizacyjnego założycieli Muzeum im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

Protokół z oględzin Domu Nałkowskich 1973

Wołomin, 11 VI 1973 Komisja […] dokonała oględzin budynku drewnianego, parterowego z facjatą I–go piętra, w którym zamieszkują 4 rodziny. […] Komisja zdecydowała, że należy dokonać bieżących remontów zabezpieczających przed zniszczeniem tzn.: 1) wymiana pokrycia dachowego; 2) wymiana obróbek blacharskich; 3) częściowa wymiana stolarki okiennej; 4) zabezpieczenie ścian przez uzupełnienie tynków; 5) w wypadkach koniecznych wymiana drewnianych elementów ściennych lub dachowych. Przybliżony koszt robót zabezpieczających został określony na 150 tys. zł. Rekonstrukcja wstępna otoczenia wymagać będzie dodatkowych środków finansowych w wysokości 50 tys. zł (początkowe koszty). Remont dachu oraz ścian jest bezwzględnie koniczny przed nadejściem zimy. W zabezpieczonym obiekcie przewiduje się urządzenie Izby Pamięci Rodziny Nałkowskich, względnie Punktu Muzealnego, który będzie pod stałą opieką Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego. […] 

Do Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie

Warszawa, 25 VI 1973 Szanowny Panie Przewodniczący! Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geograficznego odnosi się bardzo pozytywnie do konkretyzacji planów zorganizowania w dawnym domu rodziny Nałkowskich odpowiedniej placówki muzealnej.

Czytaj więcej: Do Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie

Do Społeczeństwa powiatu wołomińskiego!

Wołomin, 12 VII 1973 Działacze Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego, uwzględniając historię regionu ziemi wołomińskiej i żywą pamięć o wybitnych postaciach zasłużonych dla kultury narodowej takich jak: geograf Wacław Nałkowski, pisarka Zofia Nałkowska, rzeźbiarka Hanna Nałkowska, poeta Cyprian Kamil Norwid i prozaik Wacław Sieroszewski, podjęło starania w kierunku utworzenia placówki muzealnej w domu rodziny Nałkowskich, utrwalonym w powieści pt. „Dom nad łąkami”.

Czytaj więcej: Do Społeczeństwa powiatu wołomińskiego!

Do Obywatela Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wołominie

Warszawa, 17 VII 1973 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej – Wydział Kultury w Warszawie uprzejmie informuje, że z uznaniem przyjmuje inicjatywę organizacji muzeum regionalnego siłami aktywu członków Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego w Wołominie.

Czytaj więcej: Do Obywatela Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wołominie

Do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie

Wołomin, 14 IX 1973 Zarząd Powiatowy Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego w odpowiedzi na pismo PTG z dnia 25 czerwca 1973 r. adresowane do Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie, a przekazane Towarzystwu, z dużym zadowoleniem przyjęło zgłoszenie Zarządu Głównego o współpracę z naszym Towarzystwem, w szczególności w zakresie skompletowania zbiorów upamiętniających wybitnego geografa polskiego Wacława Nałkowskiego, za co serdecznie dziękujemy. Informujemy, że prace związane z organizacją muzeum w domu rodziny Nałkowskich znajdują się w stadium początkowym.

Czytaj więcej: Do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie

Do Dyrektora/Prezesa/Kierownika w/g rozdzielnika

 Wołomin, 25 IX 1974 W październiku 1973 r. skierowaliśmy do Was apel w sprawie pomocy finansowej niezbędnej nam na organizację Muzeum Ziemi Wołomińskiej w domu Nałkowskich w Wołominie. Apel ten pozostał bez żadnego echa, wobec czego zwróciliśmy się powtórnie do Was w tej sprawie. Niestety, z przykrością stwierdzamy, że i tym razem bezskutecznie. Zwracając się po raz trzeci liczymy, że wreszcie otrzymamy konkretną i rzeczową odpowiedź. Chodzi nam głównie o to, że liczymy z Waszej strony na pomoc finansową w naszych przedsięwzięciach. Tym bardziej jest to godne podkreślenia, że zamierzenia nasze realizujemy z czynów społecznych. Wszyscy nasi ofiarodawcy, którzy przyczynią się do powstania tak pięknej i pożytecznej placówki, jaką będzie Muzeum, otrzymają dyplomy i będą umieszczeni w księdze honorowej ofiarodawców. Jesteśmy przekonani, że apel nasz znajdzie w pełni zrozumienie i obywatelską postawę, za co serdecznie dziękujemy. Pozwalamy sobie w tym miejscu przypomnieć, że największe dotąd kwoty zadeklarowały następujące zakłady: 1) Oddział Społem Wołomin – 20 000 zł; 2) Zakłady Stolarki Budowlanej – 5 000 zł; 3) Huta Szkła im. Paplińskiego – 4 359 zł. Zadeklarowane kwoty można wpłacać na nasze konto w Oddziale P.K.O. Wołomin Nr 176-9-42. Łączymy wyrazy szacunku.

Podpisał: Prezes Wołomińskiego Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego.

Do Dyrektora/Prezesa/Kierownika w/g rozdzielnika 25 IX 1974

Wołomin, 25 IX 1974 W październiku 1973 r. skierowaliśmy do Was apel w sprawie pomocy finansowej niezbędnej nam na organizację Muzeum Ziemi Wołomińskiej w domu Nałkowskich w Wołominie. Apel ten pozostał bez żadnego echa, wobec czego zwróciliśmy się powtórnie do Was w tej sprawie.

Czytaj więcej: Do Dyrektora/Prezesa/Kierownika w/g rozdzielnika 25 IX 1974

Z Protokołu z zebrania ogólnego członków Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego, które odbyło się w sali Powiatowego Domu Kultury w Wołominie

Wołomin, 3 X 1973 Prezes Towarzystwa przedstawił zebranym dotychczasową działalność oraz plan na rok 1974. Do najważniejszych zadań, jakie Towarzystwo postawiło sobie za cel, to opieka nad zabytkami i pamiątkami kultury narodowej. Wśród tych pamiątek znajduje się dom Nałkowskich, w którym powstała powieść Zofii Nałkowskiej „Dom nad łąkami”. Wołomińskie Towarzystwo Społeczno–Kulturalne planuje otoczyć opieką ten obiekt przez zagospodarowanie otaczającego go parku i remont samego domu z przeznaczeniem na Muzeum Ziemi Wołomińskiej.

Czytaj więcej: Z Protokołu z zebrania ogólnego członków Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego, które odbyło się w...

2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template