background
logotype
image1 image2 image3

W „Domu nad łąkami" okna zabite dyktą

„Do Wołomina przyjechałam po raz pierwszy, ale im bliżej było Górek, tym bardziej czułam się jak w znajomych stronach. Przewodnikiem była mi książka Nałkowskiej. [...] Rozglądam się ze wzgórza i odgaduję, gdzie stał domek pani Dziobakowej, która hodowała kwiaty i kury przywiązane za nogę do sosnowych pni, gdzie mieszkał pan Fersen, dla którego panna Sylwia poświęciła młodość, rodzinę i ojczyznę, gdzie pokraczny Wiła murował chałupę, gdy go matka, stara Szcześniakowa, ożeniła z piękną nie bardzo „porzunną" dziewczyną.

Czytaj więcej: W „Domu nad łąkami" okna zabite dyktą

Z notatek Jerzego Surowcewa (3)

Wołomin, VIII 1957

W miesiącu sierpniu 1957 roku teren posiadłości Nr 17 przy ul. Nałkowskiego w Wołominie został ogrodzony w sposób prowizoryczny – przez dwukrotne lub trzykrotne obciągnięcie starym przerdzewiałym drutem kolczastym zawieszonym częściowo na słupkach lub rosnących na granicy posesji drzewach. [...] Urządzono w tym ogrodzeniu 3 furtki i 1 bramę wjazdową (prymitywne, bez zamknięcia). Ze względu na słabość w/w ogrodzenia, wzmocniono go gałęziami akacji. Ogrodzenie bardzo słabe, drut stary, lekko się łamie, odległość pomiędzy drutami, ca 50 cm, pozwala na swobodne przedostanie się przez te druty.

Czytaj więcej: Z notatek Jerzego Surowcewa (3)

Z notatek Jerzego Surowcewa (4)

Wołomin, 26 III 1958 Przybyła wycieczka ze Szkoły Nr 2, klasa IV i V, razem 90 uczniów […].

Z notatek Jerzego Surowcewa (5)

Przyjechała Komisja z Ministerstwa Kultury. […] Odjechali 13.20.

Do Obywatela Jerzego Surowcewa, 1.4.58

Wołomin, 1 IV 1958 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia br. o godz. 11-tej, w gabinecie Przewodniczącego Prezydium, ul. Warszawska 7, odbędzie się zebranie wołomińskich członków d.s. Muzeum Nałkowskich. Prosimy Obywatela o niezawodne i punktualne przybycie.

Podpisała: Sekretarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie.

Z notatek Jerzego Surowcewa, kwiecień 1958

 

 

 

Wołomin, 3 VI 1958

Byłem u p. Z. Paplińskiej. Konferowałem w sprawie przyszłego zebrania. Telefonicznie porozumiałem się z p. Ostapowiczem, który na zebranie 8 czerwca nie przybędzie z powodu wyjazdu. P. Okuniewicz przypomniałem o zebraniu. Później odwiedziłem prof. Mauersbergera, u którego zastałem sekretarkę Dyrektora Neumarka. Referowałem na bieżąco przebieg spraw muzeum. […]

Czytaj więcej: Z notatek Jerzego Surowcewa, kwiecień 1958

Do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie

Wołomin, 15 IV 1958

Społeczny Komitet budowy muzeum Nałkowskich w Wołominie niniejszym wnosi zastrzeżenie w sprawie przydziałów mieszkań dokonanych przez Powiatową Komisję Lokalową w kwietniu 1958 r. w Wołominie. Społeczny Komitet budowy muzeum komunikuje, że działa w myśl uchwały, podjętej na uroczystej sesji Miejskiej Rady Narodowej w dniu 5 lutego 1956 roku, w sprawie utworzenia w mieście Wołominie muzeum Nałkowskich. Uchwała ta jest zatwierdzona przez Radę Państwa i jest w toku realizacji. Po konferencjach na ministerialnym szczeblu w maju 1957 roku, sprawa została przekazana do wykonania odpowiednim organom wojewódzkim.

Czytaj więcej: Do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie

Z notatek Jerzego Surowcewa, maj 1958

Wołomin, 26 IV 1958 Byłem u p. Hanny Nałkowskiej.


Wołomin, 4 V 1958 Posiedzenie Komitetu ds. Muzeum.


Wołomin, 6 V 1958 Byłem u p. Heleny Boguszewskiej.

Czytaj więcej: Z notatek Jerzego Surowcewa, maj 1958

Muzeum Nałkowskich będzie otwarte

„Na grobie Zofii Nałkowskiej, z okazji rocznicy jej imienin, harcerze z Wołomina złożyli bukiet kaczeńców i garstkę ziemi spod „Domu nad łąkami". A potem przybyli przedstawiciele Społecznego Komitetu czuwającego nad powstaniem Muzeum Nałkowskich, aby również oddać hołd wielkiej pisarce. Przez radiowęzeł w Wołominie nadano okolicznościową pogadankę. W witrynie księgarni, jedynej placówki kulturalnej w tym mieście, urządzono wystawę książek Nałkowskiej. [...] Wzruszająca jest ta pamięć mieszkańców Wołomina o Nałkowskiej i w pewnym sensie zobowiązująca władze miejskie do rzetelniejszego zajęcia się sprawą powstania Muzeum Nałkowskich w domu rodzinnym pisarki. [...]

Czytaj więcej: Muzeum Nałkowskich będzie otwarte

2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template