background
logotype
image1 image2 image3

Portret Zofii Nałkowskiej

„Znakomita rzeźbiarka Hanna Nałkowska jeszcze za życia swej siostry Zofii Nałkowskiej rozpoczęła portretowanie jej głowy. Obecnie Hanna Nałkowska skończyła rzeźbę, która odlana będzie w brązie. Rzeźba oddaje wiernie charakter pięknej głowy pisarki, wyraz jej twarzy i wzrusza każdego, kto znał Zofię Nałkowską. Rzeźba ta wejdzie zapewne w skład Muzeum Zofii Nałkowskiej, które zgromadzi jej rękopisy, książki, listy i pamiętniki.”

„Ekspress Wieczorny”, 1955 nr 45

Czy w Wołominie powstanie Muzeum Zofii Nałkowskiej?

„Dwa lata temu jeden z komitetów blokowych Wołomina wystąpił z inicjatywą zorganizowania w mieście biblioteki im. Wacława Nałkowskiego. […] Pomysł ten, który miał wielu zwolenników, dotychczas nie został zrealizowany. Nie został też doprowadzony do końca drugi projekt – urządzenia w „domu nad łąkami”, w którym mieszkała Nałkowska, muzeum jej imienia. Myśl ta jest godna uwagi.” […]

Z. Rossa, Czy w Wołominie powstanie Muzeum Zofii Nałkowskiej?, „Trybuna Mazowiecka”, 1955 nr 278

Do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie

Wołomin, I 1956

Niejednokrotnie poruszane wśród obywateli m. Wołomina i Warszawy i omawiane w prasie zagadnienie opieki nad byłą siedzibą geografa i publicysty Wacława Nałkowskiego w Wołominie przy ul. W. Nałkowskiego 17, gdzie również żyła słynna powieściopisarka i działaczka społeczna Zofia Nałkowska, nie znalazło konkretnego rozwiązania. Pomimo wyraźnego dążenia Związku Literatów Polskich oraz Ministerstwa Kultury do utworzenia w „Domu nad łąkami" pamiątkowego muzeum. Prezydium MRN, jak dotychczas, ustosunkowało się biernie do powyższego i nie wykazało żadnego zainteresowania w kierunku zdobycia kulturalnej palcówki, mogącej być chlubą miasta i powiatu. Nie ulega jednak kwestii, że należy wszelkim wysiłkiem dążyć do podniesienia kultury, tak ogromnie na naszym terenie zaniedbanej.

Czytaj więcej: Do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie

Aby „Dom nad łąkami" stał się znowu domem Nałkowskich

„Jutro o godz. 12, na Górkach Wołomińskich, w „Domu nad łąkami" odbędzie się spotkanie zainteresowanych, którzy pragną ten dom przekształcić w muzeum Nałkowskich. Chciałbym, żeby pani pojechała na to spotkanie. Choć nieprzewidziane zajęcie wypadało akurat w dzień wolny od pracy, polecenie redaktora uradowało mnie. „Dom nad łąkami", rodzinny dom Zofii Nałkowskiej, tak dobrze znany mi z jej książek, dom, o którym pisarka wspominała ostatnio niemal w każdym z prasowych wywiadów..., jakżesz wygląda on w rzeczywistości? [...] Wojna nie ominęła domu nad łąkami. Tu, w tej okolicy było w czasie okupacji wołomińskie getto. Nie ma już wspaniałego sadu, wycięty został też las. Ale sam dom, choć porządnie zniszczony, stoi.

Czytaj więcej: Aby „Dom nad łąkami" stał się znowu domem Nałkowskich

Projekt uchwały I

Wołomin, 19 I 1956

Społeczeństwo Wołomina pragnąć utrwalić pamięć wielkiego geografa Wacława Nałkowskiego oraz córki Jego Zofii Nałkowskiej, którzy życiem i pracą związani byli z terenem tutejszego miasta, podjęło inicjatywę utworzenia muzeum Nałkowskich w „Domu nad łąkami" znajdującym się w Wołominie. Realizację niniejszej uchwały podjęły Związek Literatów Polskich, Instytut Geograficzny oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie.

Czytaj więcej: Projekt uchwały I

Projekt petycji

Wołomin, I 1956

W 1937 roku „Dom nad łąkami", niezadługo przed śmiercią Anny Nałkowskiej, został sprzedany. Zaledwie zakończony został remont domu przeprowadzony przez nowego właściciela, jak pierwsze zwiastuny pożogi wojennej; uciekinierzy, a następnie wygnańcy żydowscy wypełnili ściany tego domu – na Sosnówce było getto. Po skończeniu wojny zaopiekował się domem jeden ze starszych obywateli naszego miasta, gdyż obecna właścicielka „Domu nad łąkami" zamieszkuje w Poznańskiem (PGR Kotowiecko). Mieszkania, łącznie 6 izb, zamieszkuje 5 rodzin. Dom jednorodzinny nie posiada odpowiednich urządzeń gospodarczych, które by mogły służyć dla koniecznych potrzeb życiowych każdego lokatora i na skutek tego ulega stopniowemu zniszczeniu. Dewastacje poczynione przez przygodnych lokatorów, skierowanych przez kwaterunek i poza nim, wymagają remontu i interwencji, gdyż liczne protesty administratora domu nie odnoszą żadnego skutku.

Czytaj więcej: Projekt petycji

Sprawa Muzeum Nałkowskich wchodzi w stadium realizacji

„Właścicielka Domu nad łąkami zgodziła się odstąpić nieruchomość państwu. Związek Literatów wystosował memoriał do Ministerstwa Kultury stwierdzający celowość tego posunięcia. Podobny memoriał wystosowało Polskie Towarzystwo Geograficzne. W tych dniach sprawa wniesiona zostanie do Rady Państwa przez specjalny Komitet Społeczny do sprawy „Domu Nałkowskich", wyłoniony na niedzielnym uroczystym posiedzeniu sesji wołomińskiej rady narodowej."

„Życie Warszawy" z 7 II 1956 r., nr 31

100 sztuk drzewek i krzewów owocowych

„Dom nad łąkami" Zofii Nałkowskiej przenosi nas w strony, w których pisarka spędziła dzieciństwo i młodość. Czytając „Dom nad łąkami" zachwycałem się pięknem tamtejszej przyrody. [...] A ludzie. Jacyż to ciekawi ludzie! Pan Dziobak i pani Dziobakowa, Irenka i Magda – „wielka miłośnica", Nowak i Wiła. Zwierzęta: psy, koty, kury, kozy, spotkanie z zającem. Z kartek książki tryska życie. Bujne, barwne, gorące, prawdziwe. Takim, jakim widziało je oko pisarki, przenikał rozum, kochało serce. [...]

Czytaj więcej: 100 sztuk drzewek i krzewów owocowych

Muzeum w „Domu nad łąkami"

„W Wołominie odbyła się uroczysta sesja Miejskiej Rady Narodowej poświęcona pamięci wybitnego uczonego Wacława Nałkowskiego i jego córki Zofii Nałkowskiej. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele KC PZPR, Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Związku Literatów Polskich. Na zebraniu podjęto uchwałę o uznaniu „Domu nad łąkami" za obiekt pamiątkowy, podlegający ochronie, powołano również społeczny komitet, który zajmie się odrestaurowaniem domu i utworzeniem muzeum Z. Nałkowskiej."

„Trybuna Mazowiecka" z 13 II 1956 r., nr 37

2020  Muzeum Nałkowskich  globbersthemes joomla template