Rozmowa o darze. Gustaw Beylin „Zuzanna. Tragedia w trzech aktach”

Serdecznie zapraszamy w sobotę 23 października o godzinie 17.00 do Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich na spotkanie z Markiem Beylinem, który podarował „Domowi nad Łąkami” pierwodruk dramatu Zuzanna. Tragedia w trzech aktach z roku 1916 autorstwa swojego przodka, Gustawa Beylina, słynnego adwokata i przyjaciela Zofii Nałkowskiej. Kontekstem rozmowy będzie książka Joanny Olczak-Ronikier „W ogrodzie pamięci”, za którą otrzymała w roku 2002 Nagrodę Nike. Porozmawiamy o biografii Gustawa Beylina, zapytamy też o tradycję rodzinną i najnowszą książkę Marka Beylina „Klimat, lewica, siostrzeństwo. Rewolucje trwają (kontrrewolucje też)”. Spotkanie poprowadzi Anna Łazar.

Marek Beylin jest dziennikarzem i publicystą związanym z „Gazetą Wyborczą”, w latach 70. i 80. XX wieku był działaczem opozycji demokratycznej. Autor m.in. komentarza do „18 brumaire’a Ludwika Bonaparte” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2011) oraz książki „Ferwor. Życie Aliny Szapocznikow” (Karakter 2015).

Gustaw Beylin urodził się 29 września 1889 w Warszawie, w rodzinie Samuela i Flory z domu Horwitz. Ukończył prawo Uniwersytecie w Sorbonie, studiował również w Moskwie. Był współorganizatorem strajku szkolnego z 1905 roku. Aresztowany w 1907, więziony w Cytadeli w Warszawie a następnie zesłany do Wołogdy. W czasie I wojny światowej członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Podczas wojny polsko-bolszewickiej służył w Wojsku Polskim w stopniu porucznika. W 1922 został uprawniony do przyjmowania obron przed Wojskowymi Sądami Okręgowymi i Rejonowymi oraz przed Najwyższym Sądem Wojskowym. Został wpisany na listę obrońców wojskowych w Warszawie. Po zakończeniu wojny pracował jako radca prawny Związku Artystów Scen Polskich. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ochrony Prawa Autorskiego oraz Związku Artystów Dramatycznych Polski. W okresie międzywojennym brał udział w głośnych procesach. Bronił dziennikarza Jana Seinfelda-Chłodnickiego, oskarżonego o podsłuchiwanie adiutantów Piłsudskiego i Mościckiego, który został uniewinniony; Stanisławy Umińskiej – aktorki, która zastrzeliła chorego na raka ukochanego Jana Żyżnowskiego – również została uniewinniona. Był również adwokatem Tadeusza Boya-Żeleńskiego w procesie z krakowskim „Czasem”. We wrześniu 1939 roku we Lwowie Beylin stworzył Społeczny Komitet Pomocy Uchodźcom i stanął na jego czele. Zmarł 31 marca 1940 roku. Jest autorem sześciu dramatów, pięciu tłumaczeń tekstów literackich oraz m.in. polskiej wersji językowej piosenki Raya Hendersona „Sonny Boy” (Zbigniew Krukowski wykonujący „Sonny Boy”)

Anna Łazar – realizuje projekty, kuratoruje, prowadzi dyskusje i pisze teksty wokół kultury współczesnej. Pracowała w dziedzinie dyplomacji publicznej i kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako wicedyrektorka i p.o. dyrektora w Instytutach Polskich w Kijowie (2008-2014) i w Petersburgu (2015-2018). Wykładała w Instytucie Kultury Polskiej UW (2007-2008), w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (2019-2020), redaktorka pisma o sztuce współczesnej „Sekcja” (2004-2008) i numerów tematycznych wschodnioeuropejskich pism literackich „Krytyka”(UA), „Zviezda”(RU), publikowała m.in. w „New Eastern Europe”, „Czas kultury”, „Czas Literatury”, „Herito” , „Blok”, „Szum”.