Rowerem wokół Górek

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich wraz z Gminą Wołomin zapraszają swoich młodych przyjaciół do wspólnego spędzenia całego majowego dnia na rowerze. 20 maja br. od godz. 9.30 zapraszamy do Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich. Przygotowane tego dnia dla młodych cyklistów będą:

  • Mobilny warsztat rowerowy, w którym nauczymy się dbania o rower z mechanikami ze Stowarzyszenia Mierz Wysoko (naukę prostych czynności mechanicznych i konserwacji jednośladu)
  • Warsztat kultury jazdy, gdzie instruktorzy przekażą podstawy dobrych zwyczajów w czasie jazdy, rowerowe umiejętności i sztuczki, naukę poruszania się rowerem w terenie, w tłumie, w grupie i inne.
  • Warsztaty profilaktyczne z panią Pauliną, w czasie których przy rozmowie i zabawie będzie można poruszyć kwestie unikania uzależnień od alkoholu i narkotyków
  • Wycieczka rowerowa trasą szlaku turystycznego z Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich do Parku Kulturowego Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku – zwiedzanie terenowe z przewodnikiem i ognisko z poczęstunkiem

Wycieczka odbędzie się pod opieką instruktora turystyki rowerowej i wychowawców. Każdy uczestnik zostanie objęty ubezpieczeniem NNW a także na czas wycieczki otrzyma „Pakiet regeneracyjny” czyli: napój i przekąskę oraz koszulkę i numer startowy.

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie szczegóły dostępne w Regulaminie wydarzenia oraz pod numerem telefonu 22 786 22 19 w godzinach otwarcia dla zwiedzających Muzeum.

Działanie „Rowerem wokół Górek” realizowane jest w ramach realizacji zadania publicznego, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa