Projekt Uchwały I

Społeczeństwo Wołomina pragnąć utrwalić pamięć wielkiego geografa Wacława Nałkowskiego oraz córki Jego Zofii Nałkowskiej, którzy życiem i pracą związani byli z terenem tutejszego miasta, podjęło inicjatywę utworzenia muzeum Nałkowskich w „Domu nad łąkami” znajdującym się w Wołominie. Realizację niniejszej uchwały podjęły Związek Literatów Polskich, Instytut Geograficzny oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie.

Aby postulat przybrał realne formy, niezbędne jest zapewnienie środków pieniężnych z budżet państwowego, przy równoczesnym dobrowolnym udziale społeczeństwa miasta Wołomina, które stworzyłoby na ten cel specjalny fundusz. „Dom nad łąkami” stanowi obecnie własność prywatną, zachodzi przy tem potrzeba wykupienia takowej od posiadacza oraz przydzielenie zamieszkałym tam rodzinom zastępczych lokali mieszkalnych. Dalsze sprawy, jak ewentualne naprawy budynku, restauracja wnętrza, ogrodzenie terenu, itp., kształtować się będą w zależności od założeń departamentu muzealnictwa Ministerstwa Kultury i Sztuki. Przedkładając powyższe, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej prosi o: 1) uznanie „Domu nad łąkami” w Wołominie jako obiektu zabytkowego; 2) zaakceptowanie wniosku w przedmiocie utworzenia muzeum Nałkowskich; 3) zapewnienie środków pieniężnych na zrealizowanie wniosku.