Prezentacja studenckich projektów konserwatorskich

Koniec kwietnia okazał się być niezwykle intensywny w „Domu nad Łąkami”. Od 21 kwietnia zwiedzający muzeum mogą zapoznać się z projektami czternaściorga młodych architektów, którzy pod okiem mgr inż. arch. Małgorzaty Małczyńskiej i mgr inż. arch. Aleksandry Lewickiej stworzyli autorskie koncepcje zagospodarowania najstarszego drewnianego domu w Wołominie. Na otwarciu „Prezentacji studenckich projektów konserwatorskich modernizacji zabytkowej wołomińskiej Willi Rohnówki – zabytku z 1883 roku wraz z nowoprojektowanym otoczeniem” obecne były kuratorki wystawy Małgorzata Małczyńska i Aleksandra Lewicka, właścicielka Willi Rohnówki a także zaszczyciły nas swoją obecnością przedstawicielki Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Joanną Lasek Kierownik Wydziału Zabytków Nieruchomych na czele. Niezmiernie miło było nam gościć również autorów projektów oraz wszystkich przybyłych gości.

Prezentacja jest efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej – Zakładem Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki a Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie.

Projekty oglądać można w Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich do 31 maja br. w godzinach otwarcia placówki.

Patronat nad wydarzeniem obieli Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.